Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 76

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa zoyimbira za zingwe. Salimo la Asafu.

1Mulungu amadziwika mu Yuda;
    dzina lake ndi lotchuka mu Israeli.
Tenti yake ili mu Salemu,
    malo ake okhalamo mu Ziyoni.
Kumeneko Iye anathyola mivi yowuluka,
    zishango ndi malupanga, zida zankhondo.
            Sela

Wolemekezeka ndinu,
    wamphamvu kuposa mapiri amene ali ndi nyama zambiri.
Anthu owuma mtima amagona atalandidwa chuma,
    Iwowo amagona tulo tawo totsiriza;
palibe mmodzi wamphamvu
    amene angatukule manja ake.
Pa kudzudzula kwanu, Inu Mulungu wa Yakobo,
    kavalo pamodzi ndi galeta zimakhala chete zitagona pansi.
Inu nokha ndiye muyenera kuopedwa.
    Angathe kuyima pamaso panu ndani mukakwiya?
Kuchokera kumwamba Inu munalengeza chiweruzo,
    ndipo dziko linaopa ndi kukhala chete,
pamene Inu Mulungu munadzuka kuti muweruze,
    kupulumutsa onse osautsidwa mʼdziko.
            Sela
10 Zoonadi, ukali wanu pa anthu umakubweretserani matamando
    ndipo opulumuka ku ukali wanu mumawasunga pafupi nanu.

11 Chitani malumbiro kwa Yehova Mulungu wanu ndipo muwakwaniritse;
    anthu onse omuzungulira abweretse mphatso
    kwa Iye amene ayenera kuopedwa.
12 Iye amaswa mzimu wa olamulira;
    amaopedwa ndi mafumu a dziko lapansi.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 76

Psalmul 76

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu corzi. Un psalm al lui Asaf. Un cântec.

Dumnezeu este cunoscut în Iuda;
    mare este Numele Lui în Israel!
Pe când Cortul Îi este în Salem[a],
    Locuinţa Lui se află în Sion.
Acolo a sfărâmat săgeţile arcului,
    scutul şi sabia de război.Sela
Eşti mai măreţ, mai minunat eşti Tu
    decât munţii încărcaţi de vânat.
Prădaţi au fost vitejii:
    au fost cuprinşi de un somn adânc[b];
nici unul dintre luptători
    n-a mai avut putere în mâini.
Dumnezeu al lui Iacov, la mustrarea Ta,
    călăreţul şi calul au adormit deopotrivă!
Tu eşti atât de înfricoşător!
    Cine poate sta înaintea Ta când eşti mânios?
Când ai rostit sentinţa din ceruri,
    pământul s-a temut şi a amuţit.
Da, aşa a fost, când Te-ai ridicat să judeci, Dumnezeule,
    şi să aduci izbăvire tuturor necăjiţilor pământului.Sela
10 Într-adevăr, mânia Ta împotriva omului[c] lucrează spre lauda Ta,
    iar pe supravieţuitorii mâniei Tale îi îngrădeşti.[d]

11 Faceţi jurăminte Domnului, Dumnezeul vostru, şi împliniţi-le!
    Voi toţi cei din preajma Lui,
    aduceţi daruri Celui de temut!
12 El taie avântul conducătorilor
    şi seamănă groază printre regii pământului.

Notas al pie

  1. Psalmii 76:2 Prescurtare a numelui Ierusalim (vezi Gen. 14:18)
  2. Psalmii 76:5 Având în vedere contextul, este vorba probabil de somnul morţii
  3. Psalmii 76:10 Lit.: mânia omului, însă om trebuie luat aici ca obiect al mâniei lui Dumnezeu, dat fiind paralelismul versului următor şi dat fiind contextul general al psalmului
  4. Psalmii 76:10 Sensul ebraic al versetului este nesigur