Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 75

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe, potsata mayimbidwe a “Musawononge.” Salimo la Asafu. Nyimbo.

1Tikuthokoza Inu Mulungu,
    tikuthokoza, pakuti dzina lanu lili pafupi nafe,
    anthutu amafotokoza za ntchito zanu zodabwitsa.

Mumati, “Ine ndimayika nthawi yoyenera,
    ndine amene ndimaweruza mwachilungamo.
Pamene dziko lapansi ndi anthu ake onse anjenjemera,
    ndine amene ndimagwiriziza mizati yake molimba.
            Sela
Kwa odzitama ndikuti, ‘Musadzitamenso,’
    ndipo kwa oyipa, ‘Musatukulenso nyanga zanu.
Musatukule nyanga zanu motsutsana ndi kumwamba;
    musayankhule ndi khosi losololoka.’ ”

Kugamula milandu sikuchokera kummawa kapena kumadzulo
    kapena ku chipululu.
Koma ndi Mulungu amene amaweruza:
    Iyeyo amatsitsa wina, nakwezanso wina.
Mʼdzanja la Yehova muli chikho
    chodzaza ndi vinyo wochita thovu, wosakanizidwa ndi zokometsera;
Iye amamutsanulira pansi ndipo onse oyipa a dziko lapansi
    amamwa ndi senga zake zonse.

Kunena za ine, ndidzalengeza izi kwamuyaya;
    ndidzayimba matamando kwa Mulungu wa Yakobo.
10 Ndidzadula nyanga za onse oyipa
    koma nyanga za olungama zidzakwezedwa.

New American Standard Bible

Psalm 75

God Abases the Proud, but Exalts the Righteous.

For the choir director; set to [a]Al-tashheth. A Psalm of Asaph, a Song.

1We give thanks to You, O God, we give thanks,
For Your name is near;
Men declare Your wondrous works.
“When I select an appointed time,
It is I who judge with equity.
“The earth and all who dwell in it [b]melt;
It is I who have firmly set its pillars. [c]Selah.
“I said to the boastful, ‘Do not boast,’
And to the wicked, ‘Do not lift up the horn;
Do not lift up your horn on high,
Do not speak with insolent [d]pride.’”

For not from the east, nor from the west,
Nor from the [e]desert comes exaltation;
But God is the Judge;
He puts down one and exalts another.
For a cup is in the hand of the Lord, and the wine foams;
It is [f]well mixed, and He pours out of this;
Surely all the wicked of the earth must drain and drink down its dregs.

But as for me, I will declare it forever;
I will sing praises to the God of Jacob.
10 And all the horns of the wicked [g]He will cut off,
But the horns of the righteous will be lifted up.

Notas al pie

  1. Psalm 75:1 Lit Do Not Destroy
  2. Psalm 75:3 Or totter
  3. Psalm 75:3 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
  4. Psalm 75:5 Lit neck
  5. Psalm 75:6 Or mountainous desert
  6. Psalm 75:8 Lit full of mixture
  7. Psalm 75:10 Heb I