Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 75

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe, potsata mayimbidwe a “Musawononge.” Salimo la Asafu. Nyimbo.

1Tikuthokoza Inu Mulungu,
    tikuthokoza, pakuti dzina lanu lili pafupi nafe,
    anthutu amafotokoza za ntchito zanu zodabwitsa.

Mumati, “Ine ndimayika nthawi yoyenera,
    ndine amene ndimaweruza mwachilungamo.
Pamene dziko lapansi ndi anthu ake onse anjenjemera,
    ndine amene ndimagwiriziza mizati yake molimba.
            Sela
Kwa odzitama ndikuti, ‘Musadzitamenso,’
    ndipo kwa oyipa, ‘Musatukulenso nyanga zanu.
Musatukule nyanga zanu motsutsana ndi kumwamba;
    musayankhule ndi khosi losololoka.’ ”

Kugamula milandu sikuchokera kummawa kapena kumadzulo
    kapena ku chipululu.
Koma ndi Mulungu amene amaweruza:
    Iyeyo amatsitsa wina, nakwezanso wina.
Mʼdzanja la Yehova muli chikho
    chodzaza ndi vinyo wochita thovu, wosakanizidwa ndi zokometsera;
Iye amamutsanulira pansi ndipo onse oyipa a dziko lapansi
    amamwa ndi senga zake zonse.

Kunena za ine, ndidzalengeza izi kwamuyaya;
    ndidzayimba matamando kwa Mulungu wa Yakobo.
10 Ndidzadula nyanga za onse oyipa
    koma nyanga za olungama zidzakwezedwa.

Amplified Bible

Psalm 75

God Abases the Proud, but Exalts the Righteous.

To the Chief Musician; set to [the tune of] “Do Not Destroy.” A Psalm of Asaph. A Song.

1We give thanks and praise to You, O God, we give thanks,
For Your [wonderful works declare that Your] [a]name is near;
People declare Your wonders.

“When I select an appointed time,
I will judge with equity,” [says the Lord].

“The earth and all the inhabitants of it melt [in tumultuous times].
It is I who will steady its pillars. Selah.

“I said to the arrogant, ‘Do not boast;’
And to the wicked, ‘Do not lift up the horn [of self-glorification].

‘Do not lift up your [defiant and aggressive] horn on high,
Do not speak with a stiff neck.’”


For not from the east, nor from the west,
Nor from the desert comes exaltation.

But God is the Judge;
He puts down one and lifts up another.

For a cup [of His wrath] is in the hand of the Lord, and the wine foams;
It is well mixed and fully spiced, and He pours out from it;
And all the wicked of the earth must drain it and drink down to its dregs.


But as for me, I will declare it and rejoice forever;
I will sing praises to the God of Jacob.
10 
All the horns of the wicked He will cut off,
But the horns of the righteous will be lifted up.

Notas al pie

  1. Psalm 75:1 See note Deut 12:5.