Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 74

Ndakatulo ya Asafu.

1Nʼchifukwa chiyani mwatitaya ife kwamuyaya, Inu Mulungu?
    Chifukwa chiyani mkwiyo wanu ukutukutira pa nkhosa za busa lanu?
Kumbukirani anthu amene munawagula kalekale,
    fuko la cholowa chanu, limene Inu munaliwombola,
    phiri la Ziyoni, kumene inuyo mumakhala.
Tembenuzani mapazi kuloza ku mabwinja awa amuyaya
    chiwonongeko ichi chonse mdani wabweretsa pa malo opatulika.

Adani anu anabangula pa malo pamene Inu munkakumana nafe;
    anayimika mbendera zawo monga zizindikiro zachigonjetso.
Iwo anachita ngati anthu oti anyamula mbendera zawo
    kuti adule mitengo mʼnkhalango.
Kenaka anaphwanya ndi nkhwangwa ndi akasemasema awo
    zonse zimene tinapachika.
Iwo anatentha malo anu opatulika mpaka kuwagwetsa pansi;
    anadetsa malo okhalamo dzina lanu.
Ndipo anati mʼmitima yawo, “Tawatha kwathunthu.”
    Anatentha malo aliwonse amene Mulungu amapembedzedwerako mʼdzikomo.
Ife sitinapatsidwe chizindikiro chodabwitsa;
    palibe aneneri amene atsala
    ndipo palibe aliyense wa ife akudziwa kuti izi zidzatenga nthawi yayitali bwanji.

10 Kodi mpaka liti, mdani adzanyoze Inu Mulungu?
    Kodi amaliwongowa adzapeputsa dzina lanu kwamuyaya?
11 Chifukwa chiyani mukubweza dzanja lanu lamanja?
    Litulutseni kuchoka pachifuwa chanu ndipo muwawononge!

12 Koma Inu Mulungu, ndinu Mfumu yanga kuyambira kalekale;
    Mumabweretsa chipulumutso pa dziko lapansi.
13 Ndinu amene munagawa nyanja ndi mphamvu yanu;
    munathyola mitu ya zirombo za mʼmadzi.
14 Ndinu amene munaphwanya mitu ya Leviyatani
    ndi kuyipereka ngati chakudya cha zirombo za mʼchipululu.
15 Ndinu amene munatsekula akasupe ndi mitsinje,
    munawumitsa mitsinje imene siphwa nthawi zonse.
16 Masana ndi anu ndipo usiku ndi wanunso;
    Inuyo munakhazikitsa dzuwa ndi mwezi.
17 Ndinu amene munakhazikitsa malire onse a dziko lapansi;
    munakhazikitsa chilimwe ndi dzinja.

18 Kumbukirani momwe mdani wakunyozerani Inu Yehova,
    momwe anthu opusa apeputsira dzina lanu.
19 Musapereke moyo wa nkhunda yanu ku zirombo zakuthengo;
    nthawi zonse musayiwale miyoyo ya anthu anu osautsidwa.
20 Mukumbukire pangano lanu, pakuti malo obisika a mʼdziko
    asanduka mochitira zachiwawa zochuluka.
21 Musalole kuti osautsidwa abwerere mwamanyazi;
    osauka ndi osowa atamande dzina lanu.

22 Dzukani Inu Mulungu ndipo dzitetezeni pa mlandu;
    kumbukirani momwe opusa akukunyozerani tsiku lonse.
23 Musalekerere phokoso la otsutsana nanu,
    chiwawa cha adani anu, chimene chikumveka kosalekeza.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 74

祈求上帝眷顾祂的子民

亚萨的训诲诗。

1上帝啊,
你为何永远丢弃了我们?
你为何对自己草场上的羊大发雷霆?
求你眷顾你在古时所救赎的子民,
你拣选为产业的族类,
求你眷顾你所居住的锡安山。
求你前去观看那久已荒凉之地,
看看敌人对圣所的破坏。
他们在你圣所中高声叫嚷,
竖立起自己的旗帜。
他们大肆毁坏,
好像人抡起斧头砍伐树林。
他们用斧头、锤子把雕刻的墙板都捣毁了。
他们纵火焚烧你的圣所,
把它夷为平地,
亵渎了你的居所。
他们心里说:“我们要彻底毁灭一切。”
于是他们烧毁了境内所有敬拜上帝的地方。
我们再也看不到你的征兆,
先知也没有了。
无人知道这一切何时才会结束。
10 上帝啊,
仇敌嘲笑你的名要到何时呢?
他们要永无休止地辱骂你吗?
11 你为何不伸出大能的右手?
求你出手给他们致命的一击。
12 上帝啊,
你自古以来就是我的王,
你给世上带来拯救。
13 你曾用大能分开海水,
打碎水中巨兽的头。
14 你曾打碎海怪的头,
把它丢给旷野的禽兽吃。
15 你曾开辟泉源和溪流,
也曾使滔滔河水枯干。
16 白昼和黑夜都属于你,
你设立了日月。
17 你划定大地的疆界,
又创造了盛夏和寒冬。
18 耶和华啊,
求你记住敌人对你的嘲笑和愚妄人对你的亵渎。
19 求你不要把你的子民交给仇敌[a]
不要永远对你受苦的子民弃置不顾。
20 求你顾念你的应许,
因地上黑暗之处充满了暴力。
21 求你不要让受压迫的人羞愧而去。
愿贫穷困苦的人赞美你的名。
22 上帝啊,求你起来维护自己,
别忘记愚妄人怎样整天嘲笑你。
23 不要对你仇敌的喧嚷置之不理,
与你为敌的人不停地叫嚣。

Notas al pie

  1. 74:18-19 子民”希伯来文是“鸽子”;“仇敌”希伯来文是“野兽”。