Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 65

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Nyimbo.

1Matamando akudikira Inu Mulungu mu Ziyoni;
    kwa inu malumbiro athu adzakwaniritsidwa.
Inu amene mumamva pemphero,
    kwa inu anthu onse adzafika.
Pamene tinathedwa nzeru ndi machimo,
    Inu munakhululukira mphulupulu zathu.
Odala iwo amene inu muwasankha
    ndi kuwabweretsa pafupi kukhala mʼmabwalo anu!
Ife tadzazidwa ndi zinthu zabwino za mʼNyumba mwanu,
    za mʼNyumba yanu yoyera.

Mumatiyankha ife ndi ntchito zodabwitsa zachilungamo,
    Inu Mulungu Mpulumutsi wathu,
chiyembekezo cha mathero onse a dziko lapansi
    ndi cha nyanja zomwe zili kutali kwambiri,
amene munapanga mapiri ndi mphamvu zanu,
    mutadziveka nokha ndi mphamvu.
Amene munakhalitsa bata nyanja
    kukokoma kwa mafunde ake,
    ndi phokoso la anthu a mitundu ina.
Iwo amene akukhala kutali amaopa zizindikiro zozizwitsa zanu;
    kumene dzuwa limatulukira ndi kumene dzuwa limalowera.
    Inu mumafuna nyimbo zachimwemwe.

Inu mumasamalira dziko lapansi ndi kulithirira;
    Inuyo mumalilemeretsa kwambiri.
Mtsinje wa Mulungu ndi wodzaza ndi madzi
    kuti upereke tirigu kwa anthu,
    pakuti Inu munakhazikitsa zimenezi.
10 Mwadzaza nthaka yake ndi madzi ndi kusalaza migula yake,
    mwayifewetsa ndi mvula yamawawa ndi kudalitsa mbewu zake.
11 Inu mumaveka chaka ndi zinthu zochuluka,
    ndipo ngolo zanu zimasefukira ndi zinthu zochuluka.
12 Malo a udzu a mʼchipululu amasefukira;
    mapiri avekedwa ndi chisangalalo.
13 Madambo akutidwa ndi zoweta
    ndi zigwa zavekedwa ndi tirigu;
    izo pamodzi zikufuwula ndi kuyimba mwachimwemwe.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 65

1Восклицай к Аллаху от радости, вся земля!
    Пойте славу Его имени;
    воздайте Ему хвалу!
Скажите Аллаху: «Как устрашающи Твои дела!
    Столь велика сила Твоя,
    что враги раболепствуют пред Тобою.
Тебе поклоняется вся земля,
    воспевает славу Тебе,
    воспевает славу имени Твоему». Пауза

Придите, смотрите на дела Аллаха;
    как устрашающи Его дела для смертных!
Сушей сделал Он море,[a]
    посуху реку народ перешёл,[b]
    и там мы возрадовались о Нём.
Силой Своей Он властвует вовек,
    не спускает с народов глаз,
    чтобы мятежники против Него не восстали. Пауза

Славьте нашего Бога, народы,
    громко воздайте хвалу Ему.
Он сохранил нам жизнь
    и не дал нашим ногам споткнуться.
10 Аллах, Ты испытал нас,
    очистил, как серебро.
11 Ты заключил нас в неволю,
    возложил нам на спину бремя
12     и позволил конникам попирать нас.
Мы прошли сквозь огонь и воду,
    но Ты нас вывел к месту изобилия.

13 Я приду в Твой храм со всесожжениями
    и исполню свои обеты Тебе –
14 обеты, что дали мои уста
    и язык мой произнёс,
    когда я был в беде.
15 Я вознесу Тебе всесожжения –
    дым от лучших баранов;
    я принесу Тебе в жертву быков и козлов. Пауза

16 Придите и слушайте, все боящиеся Аллаха,
    я расскажу о том, что Он для меня совершил.
17 Я взывал к Нему устами своими,
    превозносил Его языком моим.
18 Если бы в сердце моём был грех,
    то Владыка не слушал бы меня.
19 Но Аллах услышал меня
    и внял мольбе моей.
20 Хвала Аллаху,
    не отвергшему мою молитву
    и не лишившему меня Своей милости!

Notas al pie

  1. 65:6 См. Исх. 14.
  2. 65:6 См. Иеш. 3.