Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 64

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Ndimvereni Mulungu pomwe ndikunena madandawulo anga;
    tetezani moyo wanga ku chiopsezo cha mdani.
Ndibiseni ku chiwembu cha anthu oyipa,
    ku gulu laphokoso la anthu ochita zoyipa.

Iwo amanola malilime awo ngati malupanga,
    amaponya mawu awo olasa ngati mivi.
Iwo amaponya mivi yawo ali pa malo wobisala kwa munthu wosalakwa;
    amamulasa modzidzimutsa ndi mopanda mantha.

Iwo amalimbikitsana wina ndi mnzake pa chikonzero chawo choyipa,
    amayankhula zobisa misampha yawo;
    ndipo amati, “Adzayiona ndani?”
Iwo amakonzekera zosalungama ndipo amati,
    “Takonza ndondomeko yabwino kwambiri!”
    Ndithu maganizo ndi mtima wa munthu ndi zachinyengo.

Koma Mulungu adzawalasa ndi mivi;
    mwadzidzidzi adzakanthidwa.
Iye adzatembenuza milomo yawoyo kuwatsutsa
    ndi kuwasandutsa bwinja;
    onse amene adzawaona adzagwedeza mitu yawo mowanyoza.

Anthu onse adzachita mantha;
    adzalengeza ntchito za Mulungu
    ndi kulingalira mozama zomwe Iye wazichita.
10 Lolani wolungama akondwere mwa Yehova
    ndi kubisala mwa Iye,
    owongoka mtima onse atamande Iye!

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 64

1Дирижёру хора. Песнопение Давуда.

Всевышний, Тебе принадлежит хвала[a] на Сионе;
    пред Тобой исполним обеты свои.
Ты слышишь молитву;
    к Тебе придут все люди.
Когда одолевают нас грехи наши,
    Ты прощаешь нам беззакония.
Благословен тот, кого Ты избрал и приблизил,
    чтобы он жил при Твоём святилище[b].
Мы насытимся благами дома Твоего,
    святого храма Твоего.

Ты отвечаешь нам устрашающими делами,
    даруя избавление, о Всевышний, Спаситель наш.
Ты – надежда всех концов земли
    и самых дальних морей.
Силой Своей утвердил Ты горы;
    Ты наделён могуществом.
Ты усмиряешь шум морей,
    рокот их волн
    и смуты народов.
Живущие на краю земли
    устрашатся Твоих знамений.
С востока до запада
    будут петь песни радости.

10 Ты заботишься о земле и орошаешь её,
    обильно даруя ей плодородие.
Потоки Всевышнего полны воды,
    чтобы дать народу зерно,
    потому что Ты так устроил землю.
11 Ты наполняешь водой её борозды
    и уравниваешь её гребни,
смягчая её дождями,
    благословляя её ростки.
12 Ты венчаешь год Своей щедростью;
    куда бы Ты ни шёл – везде изобилие.
13 Трава преображает пустыню,
    и весельем одеты холмы.
14 Луга покрыты стадами,
    и зерном одеты долины.
    Всё восклицает и поёт от радости!

Дирижёру хора. Песнопение.

Notas al pie

  1. 64:2 Или: «молчание – хвала Тебе»; или: «в молчании восхвалят Тебя».
  2. 64:5 Букв.: «в Твоих дворах».