Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 63

Salimo la Davide. Pamene anali mʼchipululu cha Yuda.

1Inu Mulungu, ndinu Mulungu wanga,
    moona mtima ine ndimakufunafunani;
moyo wanga uli ndi ludzu lofuna Inu,
    thupi langa likulakalaka inu,
mʼdziko lowuma ndi lotopetsa
    kumene kulibe madzi.

Inu ndinakuonani ku malo anu opatulika
    ndipo ndinapenya mphamvu zanu ndi ulemerero wanu.
Chifukwa chikondi chanu
    ndi choposa moyo, milomo yanga idzakulemekezani.
Ndidzakutamandani masiku onse a moyo wanga,
    ndipo mʼdzina lanu ndidzakweza manja anga.
Mudzakhutitsa moyo wanga ndi zonona.
    Ine ndidzakutamandani ndi mawu anthetemya.

Pa bedi panga ndimakumbukira inu;
    ndimaganiza za Inu nthawi yonse ya usiku.
Chifukwa ndinu thandizo langa,
    ine ndimayimba mu mthunzi wa mapiko anu.
Moyo wanga umakangamira Inu;
    dzanja lanu lamanja limandigwiriziza.

Iwo amene akufunafuna moyo wanga adzawonongedwa;
    adzatsikira kunsi kozama kwa dziko lapansi.
10 Iwo adzaperekedwa ku lupanga
    ndi kukhala chakudya cha ankhandwe.

11 Koma mfumu idzakondwera mwa Mulungu;
    onse amene amalumbira mʼdzina la Mulungu adzalemekeza Mulunguyo,
    koma pakamwa pa anthu onama padzatsekedwa.

Amplified Bible

Psalm 63

The Thirsting Soul Satisfied in God.

A Psalm of David; when he was in the wilderness of Judah.

1O God, You are my God; with deepest longing I will seek You;
My [a]soul [my life, my very self] thirsts for You, my flesh longs and sighs for You,
In a dry and weary land where there is no water.

So I have gazed upon You in the sanctuary,
To see Your power and Your glory.

Because Your lovingkindness is better than life,
My lips shall praise You.

So will I bless You as long as I live;
I will lift up my hands in Your name.

My [b]soul [my life, my very self] is satisfied as with marrow and fatness,
And my mouth offers praises [to You] with joyful lips.


When I remember You on my bed,
I meditate and thoughtfully focus on You in the night watches,

For You have been my help,
And in the shadow of Your wings [where I am always protected] I sing for joy.

My [c]soul [my life, my very self] clings to You;
Your right hand upholds me.


But those who seek my life to destroy it
Will [be destroyed and] go into the depths of the earth [into the underworld].
10 
They will be given over to the power of the sword;
They will be a prey for foxes.
11 
But the king will rejoice in God;
Everyone who swears by Him [honoring the true God, acknowledging His authority and majesty] will glory,
For the mouths of those who speak lies will be stopped.

Notas al pie

  1. Psalm 63:1 See note 42:1.
  2. Psalm 63:5 See note 42:1.
  3. Psalm 63:8 See note 42:1.