Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 62

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Kutsata mayimbidwe a Yedutuni. Salimo la Davide.

1Moyo wanga umapeza mpumulo mwa Mulungu yekha;
    chipulumutso changa chimachokera kwa Iye.
Iye yekhayo ndiye thanthwe langa ndi chipulumutso changa;
    Iye ndi linga langa, choncho sindidzagwedezeka.

Kodi nonsenu mudzalimbana naye munthu mpaka liti?
    Kodi mudzamugwetsa pansi ngati khoma losalimba,
    ngati mpanda wogwedezeka?
Iwo akufunitsitsa kumugwetsa
    kuti achoke pa malo ake apamwamba.
    Iwo amakondweretsedwa ndi mabodza.
Ndi pakamwa pawo amadalitsa
    koma mʼmitima yawo amatemberera.

Peza mpumulo mwa Mulungu yekhayo iwe moyo wanga;
    chiyembekezo changa chichokera mwa Iye.
Iye yekhayo ndiye thanthwe langa ndi chipulumutso changa;
    Iyeyo ndi linga langa; sindidzagwedezeka.
Chipulumutso changa ndi ulemu wanga zimachokera kwa Mulungu:
    Iye ndiye thanthwe langa lamphamvu; Mulungu ndiye pothawira panga.
Dalirani Iye nthawi zonse, inu anthu;
    khuthulani mitima yanu kwa Iye,
    pakuti Mulungu ndiye pothawirapo pathu.
            Sela

Anthu wamba ndi mpweya chabe;
    anthu apamwamba ndi bodza chabe;
ngati atayezedwa pa sikelo iwo ndi chabe;
    iwowo pamodzi ndi mpweya ndi chabe
10 Musadalire kulanda mwachinyengo
    kapena katundu wobedwa;
ngakhale chuma chanu chichuluke,
    musayike mtima wanu pa icho.

11 Mulungu wayankhula kamodzi,
    ine ndamvapo zinthu ziwiri;
choyamba nʼchakuti Inu Mulungu ndinu wamphamvu,
12     komanso Inu Ambuye, chikondi chanu nʼchosasinthika.
Chachiwiri nʼchakuti mumamuchitira munthu
    molingana ndi ntchito zake.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 62

Psalmul 62

Pentru dirijor. Pentru Iedutun[a]. Un psalm al lui David.

Numai în Dumnezeu sufletul meu îşi găseşte liniştea
    şi numai de la El îmi vine mântuirea.
Numai El este stânca mea şi mântuirea mea.
    El este întăritura mea; niciodată nu voi fi clătinat.

Până când veţi mai ataca vreun om,
    doborându-l cu toţii,
cum aţi dărâma un zid înclinat
    sau un gard dărăpănat?
Numai ca să-l doboare din înălţimea lui se sfătuiesc ei.
    Le este dragă minciuna;
cu gura ei binecuvântează,
    dar cu inima blestemă.Sela
Suflete al meu, găseşte-ţi liniştea numai în Dumnezeu,
    căci de la El vine nădejdea mea.
Numai El este stânca mea şi mântuirea mea.
El este întăritura mea; nu voi fi clătinat!
Mântuirea şi slava mea sunt în Dumnezeu,
    Stânca mea cea tare.
        Adăpostul meu este în Dumnezeu.
Poporule, încrede-te în El în orice vreme,
    varsă-ţi inima înaintea Lui!
        Dumnezeu este adăpostul nostru.Sela
Numai o suflare sunt fiii oamenilor.
    Minciună sunt oamenii.
Puşi în talerele balanţei sunt fără valoare;
    împreună, ei sunt mai uşori decât o suflare.
10 Nu vă încredeţi în asuprire,
    nici nu speraţi zadarnic în tâlhărie.
Când sporiţi în putere,
    nu lăsaţi inima să vi se încreadă!

11 O dată a vorbit Dumnezeu,
    iar eu de două ori am auzit:
„Puterea este a lui Dumnezeu!“
12     A Ta, Stăpâne, este îndurarea,
căci Tu răsplăteşti
    fiecăruia după faptele lui.

Notas al pie

  1. Psalmii 62:1 Titlu. Vezi nota de la Ps. 39 Titlu.