Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 61

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Loyimbidwa ndi zipangizo za zingwe.

1Imvani kulira kwanga, Inu Mulungu;
    mvetserani pemphero langa.

Kuchokera ku malekezero a dziko lapansi ine ndimayitana Inu
    ndimayitana pomwe mtima wanga ukufowoka;
    tsogolereni ku thanthwe lalitali kuposa ineyo.
Pakuti Inu mwakhala pothawirapo panga,
    nsanja yolimba polimbana ndi adani anga.

Ine ndikulakalaka kukhala mʼtenti yanu kwamuyaya
    ndi kupeza chitetezo mu mthunzi wa mapiko anu.
Pakuti Inu Mulungu mwamva malumbiro anga;
    mwandipatsa cholowa cha iwo amene amaopa dzina lanu.

Wonjezerani masiku a moyo wa mfumu,
    zaka zake kwa mibado yochuluka.
Iye akhale pa mpando waufumu pamaso pa Mulungu kwamuyaya;
    ikani chikondi chanu ndi kukhulupirika kwanu kuti zimuteteze.

Kotero ndidzayimba matamando kwamuyaya pa dzina lanu
    ndi kukwaniritsa malumbiro anga tsiku ndi tsiku.

La Bible du Semeur

Psaumes 61

Abrite-moi sous ton aile !

1Au chef de chœur. Un psaume de David à chanter avec accompagnement d’instruments à cordes.

Entends mon cri, ô Dieu !
Ecoute ma prière !
Des confins de la terre, |je fais appel à toi, |car je suis abattu.
Conduis-moi au rocher |que je ne puis atteindre !
Car tu es pour moi un refuge,
une tour forte |face à mes ennemis !
Je voudrais demeurer |pour toujours dans ta tente[a],
me réfugier, |bien caché, sous tes ailes.
            Pause
Oui, ô Dieu, mes souhaits, |tu les as exaucés,
et tu m’as accordé la part |que tu réserves à ceux qui te craignent[b].
Ajoute de longs jours |aux jours de notre roi,
et que ses années couvrent |plusieurs générations !
Qu’il siège pour toujours |sous le regard de Dieu !
Ordonne à ton amour, |à ta fidélité, |de prendre soin de lui !
Alors je chanterai |sans cesse en ton honneur,
j’accomplirai mes vœux |jour après jour.

Notas al pie

  1. 61.5 Dans le tabernacle, c’est-à-dire là où Dieu manifeste sa présence (voir 15.1 ; 27.4 ; 2 S 6.17 ; 7.2 ; 1 R 1.39 ; 2.28-30).
  2. 61.6 Autre traduction : et tu as accordé à ceux qui te craignent la part que tu leur réserves.