Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 61

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Loyimbidwa ndi zipangizo za zingwe.

1Imvani kulira kwanga, Inu Mulungu;
    mvetserani pemphero langa.

Kuchokera ku malekezero a dziko lapansi ine ndimayitana Inu
    ndimayitana pomwe mtima wanga ukufowoka;
    tsogolereni ku thanthwe lalitali kuposa ineyo.
Pakuti Inu mwakhala pothawirapo panga,
    nsanja yolimba polimbana ndi adani anga.

Ine ndikulakalaka kukhala mʼtenti yanu kwamuyaya
    ndi kupeza chitetezo mu mthunzi wa mapiko anu.
Pakuti Inu Mulungu mwamva malumbiro anga;
    mwandipatsa cholowa cha iwo amene amaopa dzina lanu.

Wonjezerani masiku a moyo wa mfumu,
    zaka zake kwa mibado yochuluka.
Iye akhale pa mpando waufumu pamaso pa Mulungu kwamuyaya;
    ikani chikondi chanu ndi kukhulupirika kwanu kuti zimuteteze.

Kotero ndidzayimba matamando kwamuyaya pa dzina lanu
    ndi kukwaniritsa malumbiro anga tsiku ndi tsiku.

Amplified Bible

Psalm 61

Confidence in God’s Protection.

To the Chief Musician; on stringed instruments. A Psalm of David.

1Hear my cry, O God;
Listen to my prayer.

From the end of the earth I call to You, when my heart is overwhelmed and weak;
Lead me to the rock that is higher than I [a rock that is too high to reach without Your help].

For You have been a shelter and a refuge for me,
A strong tower against the enemy.

Let me dwell in Your tent forever;
Let me take refuge in the shelter of Your wings. Selah.


For You have heard my vows, O God;
You have given me the inheritance of those who fear Your name [with reverence].

You will prolong the king’s life [adding days upon days];
His years will be like many generations.

He will sit enthroned forever before [the face of] God;
Appoint lovingkindness and truth to watch over and preserve him.

So I will sing praise to Your name forever,
Paying my vows day by day.