Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 60

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Kakombo wa Pangano.” Mikitamu ya Davide yophunzitsira. Pamene anamenyana ndi Mesopotamiya ndi Aramu-Zoba, ndi pamene Yowabu anabwerera ndi kukantha Aedomu 12,000 mʼChigwa cha Mchere.

1Inu Mulungu mwatikanatu ife, ndipo mwatiwonongera otiteteza.
    Inu mwatikwiyira, tsopano tibwezeretseni mwakale!
Inu mwagwedeza dziko ndipo mwalingʼamba,
    konzani mingʼalu yake pakuti ikugwedezeka kwambiri.
Inu mwaonetsa anthu anu nthawi za mavuto;
    inu mwatipatsa vinyo amene watichititsa kudzandira.

Koma kwa iwo amene amaopa Inu, Inu mwakweza mbendera
    kuti tisonkhanireko pothawa uta.

Tipulumutseni ndi kutithandiza ndi dzanja lanu lamanja,
    kuti iwo amene mumawakonda apulumutsidwe.
Mulungu wayankhula kuchokera ku malo ake opatulika:
    “Mwakupambana ndidzagawa Sekemu
    ndipo ndidzayeza malire a chigwa cha Sukoti.
Giliyadi ndi wanga, Manase ndi wanganso;
    Efereimu ndi chipewa changa chodzitetezera,
    Yuda ndi ndodo yanga yaufumu
Mowabu ndi mbale yanga yosambira,
    pa Edomu ndidzaponyapo nsapato yanga,
    pa Filisitiya ndidzafuwula mwakupambana.”

Adzandifikitse ndani ku mzinda wotetezedwa?
    Ndani adzanditsogolera ku Edomu?
10 Kodi si Inu Mulungu, Inu amene mwatikana ife
    ndipo simutuluka pamodzi ndi magulu athu ankhondo.
11 Tipatseni chithandizo kuti tilimbane ndi mdani wathu,
    pakuti thandizo lochokera kwa munthu ndi lopanda phindu.
12 Chifukwa cha Mulungu, ife tidzapeza chipambano
    ndipo tidzapondaponda adani athu.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 60

Psalmul 60

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Crinii mărturiei“. Un mihtam[a] al lui David pentru învăţătură, compus pe vremea când s-a războit cu arameii din Aram-Naharayim[b] şi cu arameii din Ţoba[c] şi cu ocazia întoarcerii lui Ioab de la înfrângerea a doisprezece mii de edomiţi în Valea Sării.

Dumnezeule, ne-ai respins, te-ai dezlănţuit împotriva noastră,
    te-ai mâniat! Acum, întoarce-Te la noi!
Ai zguduit ţara şi ai despicat-o.
    Vindecă-i fisurile, căci se cutremură!
Ai făcut ca poporul Tău să vadă vremuri grele;
    ne-ai dat să bem vin, ca să ne clătinăm.

Pentru cei ce se tem de Tine însă
    ai ridicat un steag, sub care să se strângă[d] împotriva arcului[e].Sela
Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie salvaţi,
    dă izbăvire prin dreapta Ta şi răspunde-ne!
Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Sa[f]:
    „Voi triumfa, voi împărţi Şehemul
        şi voi măsura valea Sucot.
Al Meu este Ghiladul, al Meu este şi Manase;
    Efraim este coiful Meu,
        iar Iuda – sceptrul Meu.
Moab este vasul în care Mă spăl.
    Deasupra Edomului Îmi arunc încălţările,
        iar strigătele Mele de triumf se aud peste Filistia.“

Cine mă va conduce în cetatea fortificată?
    Cine mă va călăuzi până în Edom?
10 Oare nu ne-ai respins, Dumnezeule?
    Căci Tu, Dumnezeule, nu mai ieşi cu oştirile noastre.
11 Dă-ne ajutor împotriva duşmanului,
    căci zadarnic este sprijinul dat de om!
12 Cu Dumnezeu vom creşte în putere
    şi El îi va călca în picioare pe duşmanii noştri!

Notas al pie

  1. Psalmii 60:1 Titlu. Vezi Ps. 16
  2. Psalmii 60:1 Titlu. Sau: Aram al celor două râuri, localizat în NV Mesopotamiei
  3. Psalmii 60:1 Titlu. Teritoriul din centrul Siriei de astăzi.
  4. Psalmii 60:4 O imagine luată de pe câmpul de luptă, o imagine a regrupării trupelor împrăştiate pentru a putea respinge atacul
  5. Psalmii 60:4 Sau: de dragul adevărului; qoşet (aram.: arc) – qoşt (adevăr)
  6. Psalmii 60:6 Sau: din Lăcaşul Său