Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 6

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa zoyimbira za zingwe. Molingana ndi seminiti. Salimo la Davide.

1Inu Yehova, musandidzudzule mu mkwiyo wanu,
    kapena kundilanga mu ukali wanu.
Ndichitireni chifundo Inu Yehova, pakuti ndalefuka;
    Inu Yehova chiritseni, pakuti mafupa anga ali pa ululu waukulu.
Moyo wanga uli pa mazunzo aakulu.
    Mpaka liti, Inu Yehova, mpaka liti?

Tembenukani Inu Yehova, ndipo mundilanditse;
    pulumutseni chifukwa cha chikondi chanu chosasinthika.
Palibe amene amakukumbukirani pamene wamwalira;
    Amakutamandani ndani ali ku manda?

Ine ndatopa ndi kubuwula;
    usiku wonse pa bedi panga pamadzaza ndi misozi yanga;
    ndimanyowetsa pogona panga ndi misozi.
Maso anga atupa chifukwa cha chisoni;
    akulephera kuona chifukwa cha adani anga.

Chokani kwa ine inu nonse amene mumachita zoyipa,
    pakuti Yehova wamva kulira kwanga.
Yehova wamva kupempha kwanga kofuna chifundo;
    Yehova walandira pemphero langa.
10 Adani anga onse adzachita manyazi ndipo adzakhala ndi mantha;
    adzabwerera msangamsanga mwa manyazi.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 6

Psalmul 6

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu corzi, în şeminit[a]. Un psalm al lui David.

Doamne, nu mă mustra în mânia Ta
    şi nu mă disciplina în furia Ta!
Îndură-te de mine, Doamne, căci sunt slab!
    Vindecă-mă, Doamne, căci fiinţa-mi[b] este îngrozită!
Sufletul mi-e îngrozit de tot,
    iar Tu, Doamne, până când întârzii?

Întoarce-Te, Doamne, eliberează-mi sufletul,
    mântuieşte-mă din pricina îndurării Tale,
căci morţii nu Te mai pomenesc
    şi în Locuinţa Morţilor[c] cine Te mai laudă?

Sunt sleit de atâtea suspine!
    În fiecare noapte îmi scald patul
        şi-mi inund aşternutul cu lacrimi.
Mi s-au prăpădit ochii de atâta întristare,
    mi-a slăbit vederea din pricina tuturor vrăjmaşilor mei!

Depărtaţi-vă de la mine, voi, toţi cei ce săvârşiţi răul,
    căci Domnul a auzit glasul bocetului meu!
Domnul a auzit ruga mea,
    Domnul mi-a primit rugăciunea!
10 Toţi duşmanii mei vor fi făcuţi de ruşine şi nespus de îngroziţi;
    vor da înapoi şi vor fi acoperiţi de ruşine într-o clipă.

Notas al pie

  1. Psalmii 6:1 Titlu. Indicaţie muzicală necunoscută, probabil octavă
  2. Psalmii 6:2 Lit: oasele-mi
  3. Psalmii 6:5 Ebr.: Şeol; peste tot în carte