Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 6

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa zoyimbira za zingwe. Molingana ndi seminiti. Salimo la Davide.

1Inu Yehova, musandidzudzule mu mkwiyo wanu,
    kapena kundilanga mu ukali wanu.
Ndichitireni chifundo Inu Yehova, pakuti ndalefuka;
    Inu Yehova chiritseni, pakuti mafupa anga ali pa ululu waukulu.
Moyo wanga uli pa mazunzo aakulu.
    Mpaka liti, Inu Yehova, mpaka liti?

Tembenukani Inu Yehova, ndipo mundilanditse;
    pulumutseni chifukwa cha chikondi chanu chosasinthika.
Palibe amene amakukumbukirani pamene wamwalira;
    Amakutamandani ndani ali ku manda?

Ine ndatopa ndi kubuwula;
    usiku wonse pa bedi panga pamadzaza ndi misozi yanga;
    ndimanyowetsa pogona panga ndi misozi.
Maso anga atupa chifukwa cha chisoni;
    akulephera kuona chifukwa cha adani anga.

Chokani kwa ine inu nonse amene mumachita zoyipa,
    pakuti Yehova wamva kulira kwanga.
Yehova wamva kupempha kwanga kofuna chifundo;
    Yehova walandira pemphero langa.
10 Adani anga onse adzachita manyazi ndipo adzakhala ndi mantha;
    adzabwerera msangamsanga mwa manyazi.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 6

患难中祈求怜悯

大卫的诗,交给乐长,弦乐器伴奏。

1耶和华啊,
求你不要在怒中责备我,
不要在烈怒中惩罚我。
耶和华啊,求你怜悯,
因为我软弱无力。
耶和华啊,求你医治,
因为我痛彻入骨。
我心中忧伤,
耶和华啊,
你要我忧伤到何时呢?
耶和华啊,求你回来救我,
因你的慈爱而拯救我。
因为死去的人不会记得你,
谁会在阴间赞美你呢?
我因哀叹心力交瘁,
夜夜哭泣,泪漂床榻,
湿透被褥。
我的眼睛因忧愁而模糊,
因敌人的攻击而昏花。
你们所有作恶的人,快走开!
因为耶和华已经听见我的哭声。
耶和华听见了我的恳求,
祂必答应我的祷告。
10 我所有的仇敌都必羞愧,
惊恐不已;
他们必忽然蒙羞,
掉头逃窜。