Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 59

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Musawononge.” Ndakatulo ya Davide. Pamene Sauli anatumiza anthu kuti akalondere nyumba ya Davide ndi cholinga choti amuphe.

1Landitseni kwa adani anga, Inu Mulungu;
    munditeteze kwa anthu amene auka kutsutsana nane.
Landitseni kwa anthu ochita zoyipa
    ndipo mundipulumutse kwa anthu okhetsa magazi.

Onani momwe iwo akundibisalira!
    Anthu owopsa agwirizana zolimbana nane;
    osati chifukwa cha mlandu kapena tchimo langa, Inu Yehova.
Ine sindinachite cholakwa, koma iwo ndi okonzeka kundithira nkhondo.
    Dzukani kuti mundithandize; penyani mavuto anga!
Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse, Mulungu wa Israeli,
    dzidzutseni nokha kuti mulange anthu a mitundu ina yonse;
    musaonetse chifundo chanu kwa anthu oyipa achinyengowa.

Iwo amabweranso madzulo
    akuchita phokoso ngati agalu
    ndi kumangoyendayenda mu mzinda.
Onani zomwe amalavula mʼkamwa mwawo;
    iwo amalavula malupanga kuchokera pa milomo yawo,
    ndipo amanena kuti, “Ndani angatimve?”
Koma Inu Yehova, mumawaseka,
    mumayinyoza mitundu yonseyo.

Inu mphamvu yanga, ine ndiyangʼana kwa inu;
Inu Mulungu, ndinu linga langa. 10     Mulungu wanga wachikondi.

Mulungu adzapita patsogolo panga
    ndipo adzandilola kunyada pa iwo amene amandinyoza.
11 Koma musawaphe, Inu Ambuye chishango chathu,
    kuopa kuti anthu anga angayiwale.
Mwa mphamvu zanu,
    lolani kuti azingoyendayenda ndipo muwatsitse.
12 Chifukwa cha machimo a pakamwa pawo
    chifukwa cha mawu a milomo yawo,
    iwo akodwe mʼkunyada kwawo.
Chifukwa cha matemberero ndi mabodza amene ayankhula
13     muwawononge mu ukali (wanu)
    muwawononge mpaka atheretu.
Pamenepo zidzadziwika ku malekezero a dziko lapansi
    kuti Mulungu amalamulira Yakobo.

14 Iwo amabweranso madzulo,
    akuchita phokoso ngati agalu
    ndi kumangoyenda mu mzinda.
15 Iwo amayendayenda kufuna chakudya
    ndipo amawuwa ngati sanakhute.
16 Koma ine ndidzayimba za mphamvu yanu,
    mmawa ndidzayimba zachikondi chanu;
pakuti ndinu linga langa,
    pothawirapo panga mʼnthawi ya mavuto.

17 Inu mphamvu yanga, ndiyimba matamando kwa inu;
    Inu Mulungu, ndinu linga langa, Mulungu wanga wachikondi.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 59

Psalmul 59

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Nu nimici!“. Al lui David. Un mihtam[a] compus pe vremea când Saul a trimis să-i supravegheze casa acestuia, ca să-l ucidă.

Dumnezeul meu, izbăveşte-mă de duşmanii mei,
    protejează-mă de cei ce s-au ridicat împotriva mea!
Izbăveşte-mă de făcătorii de rele,
    mântuieşte-mă de oamenii însetaţi de sânge!

Căci iată-i cum îmi pândesc sufletul,
    nişte oameni puternici uneltesc împotriva mea,
        deşi nu am greşit cu nimic, nu am păcătuit, Doamne!
Fără să am vreo vină, ei sunt pregătiţi să mă atace.
    Ridică-Te să vii în întâmpinarea mea şi priveşte!
Tu, Doamne, Dumnezeul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel,
ridică-Te să pedepseşti toate neamurile!
    Nu avea milă de nici unul din aceşti trădători răi!Sela
Se întorc seara, urlă precum câinii
    şi dau târcoale cetăţii.
Iată ce scot din gurile lor:
    săbii ies printre buzele lor
        şi zic: „Cine ne aude?“
Dar Tu, Doamne, râzi de ei,
    îţi baţi joc de toate neamurile.

Tăria mea, pe Tine Te aştept,
    căci Dumnezeu este întăritura mea!
10 Dumnezeu, Care este îndurător cu mine, merge înaintea mea,
    Dumnezeu îmi descoperă pândarii.
11 Totuşi nu-i omorî,
    ca nu cumva cei din poporul meu să uite!
Fă-i să rătăcească, prin puterea Ta,
    şi doboară-i, Stăpâne, Scutul nostru!
12 Să fie prinşi în propria lor mândrie,
    în păcatele gurii lor, în cuvintele de pe buzele lor;
să li se socotească blestemele şi minciunile!
13     Să-i mistuie mânia, să-i stingă şi să nu mai fie!
Fă-i să recunoască că Dumnezeu stăpâneşte în Iacov
    şi până la marginile pământului.Sela
14 Se întorc seara, urlă precum câinii
    şi dau târcoale cetăţii.
15 Ei rătăcesc după mâncare
    şi bombănesc dacă nu se satură.
16 Eu însă voi cânta tăria Ta,
    dimineaţa voi striga cu bucurie despre îndurarea Ta,
căci Tu mi-ai fost întăritură
    şi adăpost în ziua necazului meu.

17 Tăria mea, pe Tine Te voi lăuda,
    căci Dumnezeu este întăritura mea,
        Dumnezeu Care este îndurător cu mine!

Notas al pie

  1. Psalmii 59:1 Titlu. Vezi Ps. 16