Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 58

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Musawononge.” Ndakatulo ya Davide.

1Kodi inu olamulira mumayankhuladi molungama?
    Kodi mumaweruza mwachilungamo pakati pa anthu?
Ayi, mʼmitima mwanu mumakonzekera zosalungama,
    ndipo manja anu amatulutsa zachiwawa pa dziko lapansi.
Ngakhale kuchokera tsiku lawo lobadwa oyipa amasochera;
    kuchokera mʼmimba ya amayi awo, iwo ndi otayika ndipo amayankhula mabodza.
Ululu wawo uli ngati ululu wa njoka,
    ngati uja wa mphiri imene yatseka mʼmakutu mwake.
Imene simva liwu la munthu wamatsenga,
    ngakhale akhale wa luso lotani munthu wamatsengayo.

Gululani mano mʼkamwa mwawo, Inu Mulungu,
    Yehova khadzulani mano a mikango!
Mulole kuti asowe ngati madzi oyenda
    pamene iwo akoka uta mulole kuti mivi yawo ikhale yosathwa.
Akhale ngati nkhono imene imasungunuka pamene ikuyenda;
    ngati mwana wakufa asanabadwe, iwo asaone dzuwa.

Miphika yanu isanagwire moto waminga ya mkandankhuku,
    kaya iyo ndi yobiriwira kapena yowuma, oyipa adzachotsedwa.
10 Olungama adzasangalala poona kubwezera chilango,
    pamene adzasambitsa mapazi awo mʼmagazi a anthu oyipa.
11 Ndipo anthu adzanena kuti,
    “Zoonadi, olungama amalandirabe mphotho;
    zoonadi kuli Mulungu amene amaweruza dziko lapansi.”

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 58

Psalmul 58

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Nu nimici!“. Al lui David. Un mihtam[a].

Oare într-adevăr rostiţi voi ceea ce este drept, conducătorilor[b]?
    Oare cu nepărtinire judecaţi voi, fii ai oamenilor?[c]
Dimpotrivă, în inimă puneţi la cale nelegiuiri,
    iar cu mâinile împărţiţi violenţa în ţară.
Cei răi se înstrăinează încă din pântece,
    cei ce rostesc minciuni se rătăcesc încă de la naştere.
Veninul lor este ca veninul şarpelui,
    ca al cobrei surde care şi-a închis urechea,
care nu aude glasul vrăjitorilor,
    oricât de iscusite ar fi descântecele fachirului.

Dumnezeule, zdrobeşte-le dinţii din gură!
    Doamne, scoate colţii acestor lei!
Fie să se scurgă precum apa care trece!
    Când întind arcul, fie-le săgeţile oarbe!
Să fie ca melcul care se topeşte mergând,
    ca stârpitura care nu a văzut soarele!

Înainte ca oalele voastre să simtă focul de spini, verzi sau uscaţi,
    El îl va spulbera pe cel rău![d]
10 Cel drept se va bucura când se va vedea răzbunat,
    când îşi va spăla picioarele în sângele celui rău.
11 Atunci oamenii vor zice: „Cu siguranţă cel drept este răsplătit!
    Există un Dumnezeu Care judecă pământul!“

Notas al pie

  1. Psalmii 58:1 Titlu. Vezi Ps. 16
  2. Psalmii 58:1 Ebr.: elem, care poate însemna tăcere; de aici: Oare într-adevăr rostiţi ce este drept, atunci când tăceţi?, în ideea că cei desemnaţi pentru a face judecată tac atunci când ar trebui să facă dreptate; sau acest termen este o scriere defectivă a lui elim (lit.: berbeci, termen folosit metaforic pentru conducători)
  3. Psalmii 58:1 Sau: judecaţi pe fiii oamenilor
  4. Psalmii 58:9 Sensul ebraic al versetului este nesigur