Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 52

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe, ndakatulo ya Davide; pamene Doegi Mwedomu anapita kwa Sauli ndi kunena kuti “Davide wapita ku nyumba ya Ahimeleki.”

1Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira ndi zoyipa, iwe munthu wamphamvu?
    Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira tsiku lonse,
    iwe munthu wochititsa manyazi pamaso pa Mulungu?
Tsiku lonse umakhalira kuganizira za kuwononga ena;
    lilime lako lili ngati lumo lakuthwa,
    ntchito yako nʼkunyenga.
Iwe umakonda choyipa mʼmalo mwa kuyankhula choonadi.
    Umakonda kunama kupambana kuyankhula zoona.
            Sela
Umakonda mawu onse opweteka,
    iwe lilime lachinyengo!

Zoonadi Mulungu adzakutsitsa kupita ku chiwonongeko chamuyaya:
    iye adzakukwatula ndi kukuchotsa mʼtenti yako;
    iye adzakuzula kuchoka mʼdziko la amoyo.
Olungama adzaona zimenezi ndi kuchita mantha;
    adzamuseka nʼkumanena kuti,
“Pano tsopano pali munthu
    amene sanayese Mulungu linga lake,
koma anakhulupirira chuma chake chambiri
    nalimbika kuchita zoyipa!”

Koma ine ndili ngati mtengo wa olivi
    wobiriwira bwino mʼnyumba ya Mulungu;
ndimadalira chikondi chosatha cha Mulungu
    kwa nthawi za nthawi.
Ine ndidzakutamandani kwamuyaya chifukwa cha zimene mwachita;
    chifukwa cha zimene mwachita; mʼdzina lanu ndidzayembekezera
    pakuti dzina lanulo ndi labwino. Ndidzakutamandani pamaso pa oyera mtima anu.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 52

Psalmul 52

Pentru dirijor. Un maschil[a] al lui David, compus pe vremea când edomitul Doeg a venit la Saul şi l-a înştiinţat pe acesta, zicându-i: „David s-a dus în casa lui Ahimelek!“

Viteazule, ce te lauzi cu răutatea ta?
    Ce te lauzi, tu, care eşti toată ziua o ruşine pentru Dumnezeu?[b]
Numai dezastru plănuieşte limba ta!
    Este ca un brici ascuţit,
        viclean ce eşti!
Tu iubeşti mai degrabă răul decât binele
    şi minciuna decât cuvântul drept.Sela
Tu iubeşti numai cuvintele nimicitoare,
    limbă înşelătoare.

Dumnezeu te va doborî pe vecie;
    te va apuca şi te va smulge din cortul tău;
        te va dezrădăcina din pământul celor vii.Sela
Cei drepţi vor vedea şi se vor teme;
    vor râde de el:
„Acesta este omul care nu-L lua pe Dumnezeu
    drept refugiu al său,
ci se încredea în marile lui bogăţii
    şi creştea în putere distrugându-i pe alţii.“

Eu însă sunt ca un măslin verde
    în Casa lui Dumnezeu,
căci mă încred în îndurarea lui Dumnezeu
    pentru veci de veci.
Te voi lăuda mereu pentru că ai lucrat;
    voi nădăjdui în Numele Tău, căci este binevoitor
        faţă de credincioşii Tăi![c]

Notas al pie

  1. Psalmii 52:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 52:1 Sensul frazei în ebraică este nesigur; sau: ta? / Îndurarea lui Dumnezeu ţine pentru totdeauna; sau, cf. Siriacă: răutatea ta / îndreptată împotriva celui credincios? Toată ziua
  3. Psalmii 52:9 Sau: binevoitor; / Te voi lăuda în prezenţa credincioşilor Tăi.