Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 52

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe, ndakatulo ya Davide; pamene Doegi Mwedomu anapita kwa Sauli ndi kunena kuti “Davide wapita ku nyumba ya Ahimeleki.”

1Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira ndi zoyipa, iwe munthu wamphamvu?
    Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira tsiku lonse,
    iwe munthu wochititsa manyazi pamaso pa Mulungu?
Tsiku lonse umakhalira kuganizira za kuwononga ena;
    lilime lako lili ngati lumo lakuthwa,
    ntchito yako nʼkunyenga.
Iwe umakonda choyipa mʼmalo mwa kuyankhula choonadi.
    Umakonda kunama kupambana kuyankhula zoona.
            Sela
Umakonda mawu onse opweteka,
    iwe lilime lachinyengo!

Zoonadi Mulungu adzakutsitsa kupita ku chiwonongeko chamuyaya:
    iye adzakukwatula ndi kukuchotsa mʼtenti yako;
    iye adzakuzula kuchoka mʼdziko la amoyo.
Olungama adzaona zimenezi ndi kuchita mantha;
    adzamuseka nʼkumanena kuti,
“Pano tsopano pali munthu
    amene sanayese Mulungu linga lake,
koma anakhulupirira chuma chake chambiri
    nalimbika kuchita zoyipa!”

Koma ine ndili ngati mtengo wa olivi
    wobiriwira bwino mʼnyumba ya Mulungu;
ndimadalira chikondi chosatha cha Mulungu
    kwa nthawi za nthawi.
Ine ndidzakutamandani kwamuyaya chifukwa cha zimene mwachita;
    chifukwa cha zimene mwachita; mʼdzina lanu ndidzayembekezera
    pakuti dzina lanulo ndi labwino. Ndidzakutamandani pamaso pa oyera mtima anu.

New Russian Translation

Psalms 52

Псалом 52

(Пс. 13)

1Дирижеру хора. Под махалат[a]. Наставление Давида.

2Сказал безумец в сердце своем:

«Нет Бога».

Они развратились, гнусны их дела;

нет делающего добро.

3Бог взирает с небес на людей,

чтобы увидеть, есть ли понимающий,

ищущий Бога.

4Все сбились с пути, все, как один, развратились;

нет делающего добро,

нет ни одного.

5Неужели не вразумятся делающие зло –

те, кто поедает мой народ, как хлеб,

и Бога не призывает?

6Там их охватит страх,

где нечего бояться.

Бог разметает кости ополчающихся на тебя;

их покроет позор[b],

потому что отверг их Бог.

7О, кто дал бы с Сиона спасение Израилю!

Когда Бог восстановит Свой народ,

пусть ликует Иаков и радуется Израиль!

Notas al pie

  1. 52:1 Махалат – неизвестный термин, обозначающий музыкальный инструмент (возможно свирель) или мотив.
  2. 52:6 Так в одном из древних переводов; букв.: «ты посрамишь их».