Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 52

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe, ndakatulo ya Davide; pamene Doegi Mwedomu anapita kwa Sauli ndi kunena kuti “Davide wapita ku nyumba ya Ahimeleki.”

1Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira ndi zoyipa, iwe munthu wamphamvu?
    Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira tsiku lonse,
    iwe munthu wochititsa manyazi pamaso pa Mulungu?
Tsiku lonse umakhalira kuganizira za kuwononga ena;
    lilime lako lili ngati lumo lakuthwa,
    ntchito yako nʼkunyenga.
Iwe umakonda choyipa mʼmalo mwa kuyankhula choonadi.
    Umakonda kunama kupambana kuyankhula zoona.
            Sela
Umakonda mawu onse opweteka,
    iwe lilime lachinyengo!

Zoonadi Mulungu adzakutsitsa kupita ku chiwonongeko chamuyaya:
    iye adzakukwatula ndi kukuchotsa mʼtenti yako;
    iye adzakuzula kuchoka mʼdziko la amoyo.
Olungama adzaona zimenezi ndi kuchita mantha;
    adzamuseka nʼkumanena kuti,
“Pano tsopano pali munthu
    amene sanayese Mulungu linga lake,
koma anakhulupirira chuma chake chambiri
    nalimbika kuchita zoyipa!”

Koma ine ndili ngati mtengo wa olivi
    wobiriwira bwino mʼnyumba ya Mulungu;
ndimadalira chikondi chosatha cha Mulungu
    kwa nthawi za nthawi.
Ine ndidzakutamandani kwamuyaya chifukwa cha zimene mwachita;
    chifukwa cha zimene mwachita; mʼdzina lanu ndidzayembekezera
    pakuti dzina lanulo ndi labwino. Ndidzakutamandani pamaso pa oyera mtima anu.

Korean Living Bible

시편 52

악인의 운명

(다윗의 교훈시. 에돔 사람 도엑이 사울에게 가서 다윗이 아히멜렉의 집에 왔다는 말을 했을 때 지은 것. 성가대 지휘자를 따라 부른 노래)

1폭군 같은 자여,
네가 어째서
악을 자랑하느냐?
하나님의 사랑은 영원하다.
남을 속이며
악한 음모를 꾸미는 네 혀가
날카로운 면도칼 같구나.
너는 선보다 악을 더 사랑하고
진실보다 거짓을 더 사랑한다.
간사한 자여,
네가 남을 해치는 말을
좋아하는구나.

그래서 하나님이 너를 치고
네 집에서 너를 뽑아내며
이 세상에서 너를
영원히
제거하실 것이다.
의로운 자들이 이것을 보고
두려워하며 비웃고
“이 사람은 하나님을
자기 피난처로 삼지 않고
그의 많은 재산을 의지하며
남을 해침으로써
강해진 자이다” 할 것이다.
그러나 나는
하나님의 집에서
싱싱하게 자라나는
감람나무 같으니
내가 하나님의 한결같은 사랑을
영원히 의지하리라.
하나님이시여,
주께서 행하신 일에 대하여
내가 항상 주께 감사하고
주의 선하심에 대하여
주의 백성 앞에서
주를 찬양하겠습니다.