Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 52

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe, ndakatulo ya Davide; pamene Doegi Mwedomu anapita kwa Sauli ndi kunena kuti “Davide wapita ku nyumba ya Ahimeleki.”

1Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira ndi zoyipa, iwe munthu wamphamvu?
    Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira tsiku lonse,
    iwe munthu wochititsa manyazi pamaso pa Mulungu?
Tsiku lonse umakhalira kuganizira za kuwononga ena;
    lilime lako lili ngati lumo lakuthwa,
    ntchito yako nʼkunyenga.
Iwe umakonda choyipa mʼmalo mwa kuyankhula choonadi.
    Umakonda kunama kupambana kuyankhula zoona.
            Sela
Umakonda mawu onse opweteka,
    iwe lilime lachinyengo!

Zoonadi Mulungu adzakutsitsa kupita ku chiwonongeko chamuyaya:
    iye adzakukwatula ndi kukuchotsa mʼtenti yako;
    iye adzakuzula kuchoka mʼdziko la amoyo.
Olungama adzaona zimenezi ndi kuchita mantha;
    adzamuseka nʼkumanena kuti,
“Pano tsopano pali munthu
    amene sanayese Mulungu linga lake,
koma anakhulupirira chuma chake chambiri
    nalimbika kuchita zoyipa!”

Koma ine ndili ngati mtengo wa olivi
    wobiriwira bwino mʼnyumba ya Mulungu;
ndimadalira chikondi chosatha cha Mulungu
    kwa nthawi za nthawi.
Ine ndidzakutamandani kwamuyaya chifukwa cha zimene mwachita;
    chifukwa cha zimene mwachita; mʼdzina lanu ndidzayembekezera
    pakuti dzina lanulo ndi labwino. Ndidzakutamandani pamaso pa oyera mtima anu.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 52

上帝的審判和慈愛

以東人多益去告訴掃羅:「大衛到了亞希米勒家。」那時大衛作了這首訓誨詩,交給樂長。

1勇士啊,你為何以作惡為榮?
上帝的慈愛永遠長存。
你這詭詐的人啊,
舌頭利如剃刀,
盡是害人的奸計。
你喜愛邪惡,不愛良善;
你喜愛虛謊,不愛真理。(細拉)
你有詭詐的舌頭,
好說惡言惡語。
上帝必永遠毀滅你,
祂必抓住你,
把你從家裡拉出來,
從活人之地剷除。(細拉)
義人看見必心生敬畏,
他們必嘲笑說:
「看啊,這就是不依靠上帝的人,
他只倚仗自己的財富和以殘暴手段獲得的權勢。」
我就像上帝殿中的一棵橄欖樹,枝繁葉茂,
我永永遠遠信靠上帝的慈愛。
上帝啊,
我要永遠讚美你的作為。
我要在你忠心的子民面前仰望你美善的名。