Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 52

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe, ndakatulo ya Davide; pamene Doegi Mwedomu anapita kwa Sauli ndi kunena kuti “Davide wapita ku nyumba ya Ahimeleki.”

1Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira ndi zoyipa, iwe munthu wamphamvu?
    Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira tsiku lonse,
    iwe munthu wochititsa manyazi pamaso pa Mulungu?
Tsiku lonse umakhalira kuganizira za kuwononga ena;
    lilime lako lili ngati lumo lakuthwa,
    ntchito yako nʼkunyenga.
Iwe umakonda choyipa mʼmalo mwa kuyankhula choonadi.
    Umakonda kunama kupambana kuyankhula zoona.
            Sela
Umakonda mawu onse opweteka,
    iwe lilime lachinyengo!

Zoonadi Mulungu adzakutsitsa kupita ku chiwonongeko chamuyaya:
    iye adzakukwatula ndi kukuchotsa mʼtenti yako;
    iye adzakuzula kuchoka mʼdziko la amoyo.
Olungama adzaona zimenezi ndi kuchita mantha;
    adzamuseka nʼkumanena kuti,
“Pano tsopano pali munthu
    amene sanayese Mulungu linga lake,
koma anakhulupirira chuma chake chambiri
    nalimbika kuchita zoyipa!”

Koma ine ndili ngati mtengo wa olivi
    wobiriwira bwino mʼnyumba ya Mulungu;
ndimadalira chikondi chosatha cha Mulungu
    kwa nthawi za nthawi.
Ine ndidzakutamandani kwamuyaya chifukwa cha zimene mwachita;
    chifukwa cha zimene mwachita; mʼdzina lanu ndidzayembekezera
    pakuti dzina lanulo ndi labwino. Ndidzakutamandani pamaso pa oyera mtima anu.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 52

Заб. 13

1Дирижёру хора. Под махалат[a]. Наставление Давуда.

Говорят безумцы в сердце своём:
    «Нет Всевышнего».
Они развратились, гнусны их дела;
    нет делающего добро.

Всевышний взирает с небес на людей,
    чтобы увидеть, есть ли понимающий,
    ищущий Всевышнего.
Все отвернулись от Всевышнего,
    все, как один, развратились;
нет делающего добро,
    нет ни одного.

Неужели не вразумятся делающие зло –
    те, кто поедает мой народ, как хлеб,
    и Всевышнего не призывает?
Их охватит страх там,
    где нечего бояться.
Всевышний разметает кости ополчающихся на тебя;
    ты посрамишь их,
    потому что Всевышний отверг их.

Да придёт с Сиона спасение Исраилу!
    Когда Всевышний восстановит Свой народ,
    пусть ликуют потомки Якуба и радуется Исраил!

Notas al pie

  1. 52:1 Махалат   – неизвестный термин, обозначающий музыкальный инструмент (возможно, свирель) или мотив.