Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 52

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe, ndakatulo ya Davide; pamene Doegi Mwedomu anapita kwa Sauli ndi kunena kuti “Davide wapita ku nyumba ya Ahimeleki.”

1Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira ndi zoyipa, iwe munthu wamphamvu?
    Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira tsiku lonse,
    iwe munthu wochititsa manyazi pamaso pa Mulungu?
Tsiku lonse umakhalira kuganizira za kuwononga ena;
    lilime lako lili ngati lumo lakuthwa,
    ntchito yako nʼkunyenga.
Iwe umakonda choyipa mʼmalo mwa kuyankhula choonadi.
    Umakonda kunama kupambana kuyankhula zoona.
            Sela
Umakonda mawu onse opweteka,
    iwe lilime lachinyengo!

Zoonadi Mulungu adzakutsitsa kupita ku chiwonongeko chamuyaya:
    iye adzakukwatula ndi kukuchotsa mʼtenti yako;
    iye adzakuzula kuchoka mʼdziko la amoyo.
Olungama adzaona zimenezi ndi kuchita mantha;
    adzamuseka nʼkumanena kuti,
“Pano tsopano pali munthu
    amene sanayese Mulungu linga lake,
koma anakhulupirira chuma chake chambiri
    nalimbika kuchita zoyipa!”

Koma ine ndili ngati mtengo wa olivi
    wobiriwira bwino mʼnyumba ya Mulungu;
ndimadalira chikondi chosatha cha Mulungu
    kwa nthawi za nthawi.
Ine ndidzakutamandani kwamuyaya chifukwa cha zimene mwachita;
    chifukwa cha zimene mwachita; mʼdzina lanu ndidzayembekezera
    pakuti dzina lanulo ndi labwino. Ndidzakutamandani pamaso pa oyera mtima anu.

La Bible du Semeur

Psaumes 52

La fin d’un arriviste

1Au chef de chœur : une méditation[a] de David, qu’il composa lorsque Doëg l’Edomite vint informer Saül que David était entré dans la maison d’Ahimélek[b].

Toi qui es fort, |qu’as-tu à te vanter |de ta méchanceté ?
Vois : la bonté de Dieu |se manifeste chaque jour.
Ta langue trame des projets |de destruction,
c’est un rasoir bien affilé, |elle est habile pour tromper.
Tu as donné ta préférence |au mal plutôt qu’au bien,
tu as préféré le mensonge |à la sincérité.
            Pause
Tu aimes les mots qui détruisent,
ta langue n’est que tromperie.
C’est pourquoi Dieu te détruira |définitivement.
Il te saisira dans ta tente, |et il t’en chassera,
il arrachera tes racines |du pays des vivants.
            Pause
Alors les justes le verront |et ils seront saisis de crainte,
ils se riront de toi :
« Le voici, l’homme |qui ne prenait pas Dieu |pour forteresse,
celui qui se fiait |à ses grandes richesses
et qui se croyait fort |par ses actes destructeurs[c] ! »

10 Mais moi, je suis comme un olivier verdoyant |dans la maison de Dieu.
Je compte sur l’amour de Dieu |à toujours, à jamais.
11 Je te célébrerai toujours |pour ce que tu as fait.
Je veux m’attendre à toi,
car ta bonté se manifeste |à ceux qui te sont attachés.

Notas al pie

  1. 52.1 Signification incertaine.
  2. 52.2 Voir 1 S 21.8 ; 22.9-10.
  3. 52.9 La version syriaque a : richesse.