Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 5

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe zoyimbira za zitoliro. Salimo la Davide.

1Tcherani khutu ku mawu anga, Inu Yehova,
    ganizirani za kusisima kwanga
Mverani kulira kwanga kofuna thandizo,
    Mfumu yanga ndi Mulungu wanga,
    pakuti kwa Inu, ine ndikupemphera.
Mmawa, Yehova mumamva mawu anga;
    Mmawa ndimayala zopempha zanga pamaso panu
    ndi kudikira mwachiyembekezo.

Inu si Mulungu amene mumasangalala ndi zoyipa;
    choyipa sichikhala pamaso panu.
Onyada sangathe kuyima pamaso panu;
    Inu mumadana ndi onse ochita zoyipa.
Mumawononga iwo amene amanena mabodza;
    anthu akupha ndi achinyengo,
    Yehova amanyansidwa nawo.

Koma Ine, mwa chifundo chanu chachikulu,
    ndidzalowa mʼNyumba yanu;
mwa ulemu ndidzaweramira pansi
    kuyangʼana ku Nyumba yanu yoyera.
Tsogolereni Inu Yehova, mwa chilungamo chanu
    chifukwa cha adani anga ndipo
    wongolani njira yanu pamaso panga.

Palibe mawu ochokera mʼkamwa mwawo amene angadalirike;
    mtima wawo wadzaza ndi chiwonongeko.
Kummero kwawo kuli ngati manda apululu;
    ndi lilime lawo amayankhula zachinyengo.
10 Lengezani kuti ndi olakwa, Inu Mulungu!
    Zochita zawo zoyipa zikhale kugwa kwawo.
Achotseni pamaso panu chifukwa cha machimo awo ambiri,
    pakuti awukira Inu.

11 Koma lolani kuti onse amene apeza chitetezo mwa Inu akondwere;
    lolani kuti aziyimba nthawi zonse chifukwa cha chimwemwe.
Aphimbeni ndi chitetezo chanu,
    iwo amene amakonda dzina lanu akondwere mwa Inu.
12 Ndithu, Inu Yehova, mumadalitsa olungama;
    mumawazungulira ndi kukoma mtima kwanu ngati chishango.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 5

Psalmul 5

Pentru dirijor. De cântat cu fluiere[a]. Un psalm al lui David.

Ascultă-mi plângerea, Doamne,
    ia aminte la suspinul meu!
Ascultă strigătul meu,
    Împăratul meu şi Dumnezeul meu,
        căci Ţie mă rog!
Doamne, ascultă-mi glasul dimineaţa,
    dimineaţa când stau gata pregătit înaintea Ta şi aştept.

Căci Tu nu eşti un Dumnezeu Căruia să-I placă răutatea
    iar cel rău nu-Ţi poate sta în preajmă.
Nici lăudăroşii nu pot sta înaintea ochilor Tăi,
    iar Tu îi urăşti pe toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea
şi-i dai pierzării pe cei ce rostesc minciuni.
    Domnul îi detestă pe oamenii setoşi de sânge şi înşelători.

Eu însă, prin marea Ta îndurare[b],
    voi intra în Casa Ta
şi, în frică de Tine,
    mă voi prosterna cu faţa spre Templul[c] Tău cel sfânt.
Doamne, condu-mă cu dreptatea Ta,
    din pricina duşmanilor mei!
        Netezeşte cărarea Ta înaintea mea!

Căci nu este nimic adevărat în gura lor,
    iar inima le este plină de nimicire.
Gâtlejul le este un mormânt deschis;
    cu limbile lor ei înşală[d].
10 Osândeşte-i, Dumnezeule!
    Să cadă prin propriile lor uneltiri!
Pentru multele lor păcate, izgoneşte-i,
    căci s-au răzvrătit împotriva Ta!

11 Să se bucure toţi cei ce-şi găsesc refugiul în Tine!
    Pe vecie să strige de bucurie!
Ocroteşte-i Tu,
    ca să strige de bucurie
        toţi cei ce iubesc Numele Tău.
12     Căci Tu îi binecuvântezi pe cei drepţi, Doamne,
        iar bunăvoinţa Ta le ţine loc de scut.

Notas al pie

  1. Psalmii 5:1 Titlu. Sensul ebraic al acestui termen este nesigur
  2. Psalmii 5:7 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri (îndurare, bunătate, bunăvoinţă, milă, credincioşie, dragoste statornică). Se referă atât la relaţiile dintre oameni, cât şi, într-un mod cu totul special, la relaţia dintre YHWH şi Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părţilor implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, aşa cum o dovedeşte varietatea de sensuri, cuprinde toate implicaţiile loialităţii lui YHWH faţă de promisiunile legământului; peste tot în carte
  3. Psalmii 5:7 Ebr.: hehal, termen diferit de cel care a fost tradus cu Casă (bait); peste tot în carte
  4. Psalmii 5:9 Sau: linguşesc