Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 48

Nyimbo. Salimo la ana a Kora.

1Wamkulu ndi Yehova, ndi woyenera kwambiri matamando
    mu mzinda wa Mulungu wathu, phiri lake loyera.
Lokongola mu utali mwake,
    chimwemwe cha dziko lonse lapansi.
Malo aatali kwambiri a Zafoni ndiye Phiri la Ziyoni,
    mzinda wa Mfumu yayikulu.
Mulungu ali mu malinga ake;
    Iye wadzionetsa yekha kuti ndiye malinga akewo.

Pamene mafumu anasonkhana pamodzi,
    pamene anayendera pamodzi kudzalimbana nafe,
iwo anaona mzindawo ndipo anadabwa kwambiri;
    anathawa ndi mantha aakulu.
Pomwepo anagwidwa nako kunjenjemera,
    ululu wonga wa mkazi woyembekezera pa nthawi yochira.
Inu munawawononga monga sitima zapamadzi za ku Tarisisi
    zitawonongeka ndi mphepo ya kummawa.

Monga momwe tinamvera,
    kotero ife tinaona
mu mzinda wa Yehova Wamphamvuzonse,
    mu mzinda wa Mulungu wathu.
    Mulungu adzawuteteza kwamuyaya.

Mʼkati mwa Nyumba yanu Mulungu,
    ife timalingaliramo zachikondi chanu chosasinthika.
10 Monga dzina lanu, Inu Mulungu,
    matamando anu amafika ku malekezero a dziko lapansi
    dzanja lanu lamanja ladzaza ndi chilungamo.
11 Phiri la Ziyoni likukondwera,
    midzi ya Yuda ndi yosangalala
    chifukwa cha maweruzo anu.

12 Yendayendani mu Ziyoni, uzungulireni mzindawo,
    werengani nsanja zake.
13 Yangʼanitsitsani bwino mipanda yake,
    penyetsetsani malinga ake,
    kuti mudzafotokoze za izo ku mʼbado wotsatira.
14 Pakuti Mulungu uyu ndi Mulungu wathu ku nthawi zosatha;
    Iye adzakhala mtsogoleri wathu mpaka ku mapeto.

Korean Living Bible

시편 48

하나님의 성 시온

(노래로 부른 고라 자손의 시)

1여호와는 위대하시므로
우리 하나님의 성,
곧 그의 거룩한 산에서
높이 찬양을 받으실 만하다.
위대한 왕의 성,
북방에 있는 시온산은
그 터가 높고 아름다워
온 세계에 기쁨을 주는구나.
하나님은 자기가 예루살렘의
요새 되심을 보여 주셨다.

왕들이 합세하여 진격해 왔으나
그들이 예루살렘을 보고 놀라
허겁지겁 달아났다.
무서운 공포가 그들을 사로잡으니
그들의 고통이
해산하는 여인의 진통 같구나.
하나님이 동풍에 부서진
다시스의 배처럼
그들을 파멸시키셨다네.

우리가 하나님이 행하신 일을
듣기만 했는데
이제는 우리가 전능하신 여호와,
우리 하나님의 성에서
그것을 보았다.
하나님이 이 성을
영원히 안전하게 하시리라.

하나님이시여,
우리가 주의 성전에서
주의 한결같은 사랑을 생각합니다.
10 하나님이시여, 주의 이름과 같이
주를 찬양하는 소리도
땅 끝까지 미쳤으니
주는 정의로
다스리시는 분이십니다.
11 주의 판단 때문에
시온산이 즐거워하고
유다 성들이 기뻐합니다.

12 너희는 가서 시온성을 돌아보고
망대가 몇 개나 되는지 세어 보아라.
13 그 성벽을 주의 깊게 보고
궁전을 살펴서 다음 세대에 전하라.
14 이 하나님은 영원히
우리 하나님이시므로
우리가 죽을 때까지
우리를 인도하시리라.