Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 48

Nyimbo. Salimo la ana a Kora.

1Wamkulu ndi Yehova, ndi woyenera kwambiri matamando
    mu mzinda wa Mulungu wathu, phiri lake loyera.
Lokongola mu utali mwake,
    chimwemwe cha dziko lonse lapansi.
Malo aatali kwambiri a Zafoni ndiye Phiri la Ziyoni,
    mzinda wa Mfumu yayikulu.
Mulungu ali mu malinga ake;
    Iye wadzionetsa yekha kuti ndiye malinga akewo.

Pamene mafumu anasonkhana pamodzi,
    pamene anayendera pamodzi kudzalimbana nafe,
iwo anaona mzindawo ndipo anadabwa kwambiri;
    anathawa ndi mantha aakulu.
Pomwepo anagwidwa nako kunjenjemera,
    ululu wonga wa mkazi woyembekezera pa nthawi yochira.
Inu munawawononga monga sitima zapamadzi za ku Tarisisi
    zitawonongeka ndi mphepo ya kummawa.

Monga momwe tinamvera,
    kotero ife tinaona
mu mzinda wa Yehova Wamphamvuzonse,
    mu mzinda wa Mulungu wathu.
    Mulungu adzawuteteza kwamuyaya.

Mʼkati mwa Nyumba yanu Mulungu,
    ife timalingaliramo zachikondi chanu chosasinthika.
10 Monga dzina lanu, Inu Mulungu,
    matamando anu amafika ku malekezero a dziko lapansi
    dzanja lanu lamanja ladzaza ndi chilungamo.
11 Phiri la Ziyoni likukondwera,
    midzi ya Yuda ndi yosangalala
    chifukwa cha maweruzo anu.

12 Yendayendani mu Ziyoni, uzungulireni mzindawo,
    werengani nsanja zake.
13 Yangʼanitsitsani bwino mipanda yake,
    penyetsetsani malinga ake,
    kuti mudzafotokoze za izo ku mʼbado wotsatira.
14 Pakuti Mulungu uyu ndi Mulungu wathu ku nthawi zosatha;
    Iye adzakhala mtsogoleri wathu mpaka ku mapeto.

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 48

1( 可 拉 後 裔 的 诗 歌 。 ) 耶 和 华 本 为 大 ! 在 我 们 神 的 城 中 , 在 他 的 圣 山 上 , 该 受 大 赞 美 。

锡 安 山 ─ 大 君 王 的 城 , 在 北 面 居 高 华 美 , 为 全 地 所 喜 悦 。

神 在 其 宫 中 , 自 显 为 避 难 所 。

看 哪 , 众 王 会 合 , 一 同 经 过 。

他 们 见 了 这 城 就 惊 奇 丧 胆 , 急 忙 逃 跑 。

他 们 在 那 里 被 战 兢 疼 痛 抓 住 , 好 像 产 难 的 妇 人 一 样 。

神 啊 , 你 用 东 风 打 破 他 施 的 船 只 。

我 们 在 万 军 之 耶 和 华 的 城 中 ─ 就 是 我 们 神 的 城 中 ─ 所 看 见 的 , 正 如 我 们 所 听 见 的 。 神 必 坚 立 这 城 , 直 到 永 远 。 ( 细 拉 )

神 啊 , 我 们 在 你 的 殿 中 想 念 你 的 慈 爱 。

10 神 啊 , 你 受 的 赞 美 正 与 你 的 名 相 称 , 直 到 地 极 ! 你 的 右 手 满 了 公 义 。

11 因 你 的 判 断 , 锡 安 山 应 当 欢 喜 , 犹 大 的 城 邑 ( 原 文 是 女 子 ) 应 当 快 乐 。

12 你 们 当 周 游 锡 安 , 四 围 旋 绕 , 数 点 城 楼 ,

13 细 看 他 的 外 郭 , 察 看 他 的 宫 殿 , 为 要 传 说 到 後 代 。

14 因 为 这 神 永 永 远 远 为 我 们 的 神 ; 他 必 作 我 们 引 路 的 , 直 到 死 时 。