Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 48

Nyimbo. Salimo la ana a Kora.

1Wamkulu ndi Yehova, ndi woyenera kwambiri matamando
    mu mzinda wa Mulungu wathu, phiri lake loyera.
Lokongola mu utali mwake,
    chimwemwe cha dziko lonse lapansi.
Malo aatali kwambiri a Zafoni ndiye Phiri la Ziyoni,
    mzinda wa Mfumu yayikulu.
Mulungu ali mu malinga ake;
    Iye wadzionetsa yekha kuti ndiye malinga akewo.

Pamene mafumu anasonkhana pamodzi,
    pamene anayendera pamodzi kudzalimbana nafe,
iwo anaona mzindawo ndipo anadabwa kwambiri;
    anathawa ndi mantha aakulu.
Pomwepo anagwidwa nako kunjenjemera,
    ululu wonga wa mkazi woyembekezera pa nthawi yochira.
Inu munawawononga monga sitima zapamadzi za ku Tarisisi
    zitawonongeka ndi mphepo ya kummawa.

Monga momwe tinamvera,
    kotero ife tinaona
mu mzinda wa Yehova Wamphamvuzonse,
    mu mzinda wa Mulungu wathu.
    Mulungu adzawuteteza kwamuyaya.

Mʼkati mwa Nyumba yanu Mulungu,
    ife timalingaliramo zachikondi chanu chosasinthika.
10 Monga dzina lanu, Inu Mulungu,
    matamando anu amafika ku malekezero a dziko lapansi
    dzanja lanu lamanja ladzaza ndi chilungamo.
11 Phiri la Ziyoni likukondwera,
    midzi ya Yuda ndi yosangalala
    chifukwa cha maweruzo anu.

12 Yendayendani mu Ziyoni, uzungulireni mzindawo,
    werengani nsanja zake.
13 Yangʼanitsitsani bwino mipanda yake,
    penyetsetsani malinga ake,
    kuti mudzafotokoze za izo ku mʼbado wotsatira.
14 Pakuti Mulungu uyu ndi Mulungu wathu ku nthawi zosatha;
    Iye adzakhala mtsogoleri wathu mpaka ku mapeto.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 48

上帝的城——錫安

可拉後裔的詩。

1耶和華何等偉大!
我們的上帝在祂的城中,
在祂的聖山上當大受頌讚。
北面的錫安山雄偉壯麗,
令世人歡喜,
是偉大君王的城。
上帝在城內的宮中,
祂親自做這城的庇護。
世上的君王一同聚集,前來攻城。
他們看見這城後,
大驚失色,慌忙逃跑。
他們被恐懼籠罩,
痛苦如分娩的婦人。
你毀滅他們,
如同東風摧毀他施的船隻。
我們曾經聽說,如今在萬軍之耶和華的城中,
在我們上帝的城中親眼看見:
上帝要堅立這城,直到永遠。(細拉)

上帝啊,我們在你的殿中默想你的慈愛。
10 上帝啊,你秉公行義,
你的名普世皆知,
頌讚你的聲音響徹地極。
11 因你的審判,
錫安山歡喜,
猶大的城邑充滿快樂。
12 你們要繞著錫安數點她的城樓,
13 留意她的城牆,
觀看她的殿宇,
好告訴子孫後代。
14 因為上帝永永遠遠是我們的上帝,
祂必引領我們,
直到我們離世之日。