Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 48

Nyimbo. Salimo la ana a Kora.

1Wamkulu ndi Yehova, ndi woyenera kwambiri matamando
    mu mzinda wa Mulungu wathu, phiri lake loyera.
Lokongola mu utali mwake,
    chimwemwe cha dziko lonse lapansi.
Malo aatali kwambiri a Zafoni ndiye Phiri la Ziyoni,
    mzinda wa Mfumu yayikulu.
Mulungu ali mu malinga ake;
    Iye wadzionetsa yekha kuti ndiye malinga akewo.

Pamene mafumu anasonkhana pamodzi,
    pamene anayendera pamodzi kudzalimbana nafe,
iwo anaona mzindawo ndipo anadabwa kwambiri;
    anathawa ndi mantha aakulu.
Pomwepo anagwidwa nako kunjenjemera,
    ululu wonga wa mkazi woyembekezera pa nthawi yochira.
Inu munawawononga monga sitima zapamadzi za ku Tarisisi
    zitawonongeka ndi mphepo ya kummawa.

Monga momwe tinamvera,
    kotero ife tinaona
mu mzinda wa Yehova Wamphamvuzonse,
    mu mzinda wa Mulungu wathu.
    Mulungu adzawuteteza kwamuyaya.

Mʼkati mwa Nyumba yanu Mulungu,
    ife timalingaliramo zachikondi chanu chosasinthika.
10 Monga dzina lanu, Inu Mulungu,
    matamando anu amafika ku malekezero a dziko lapansi
    dzanja lanu lamanja ladzaza ndi chilungamo.
11 Phiri la Ziyoni likukondwera,
    midzi ya Yuda ndi yosangalala
    chifukwa cha maweruzo anu.

12 Yendayendani mu Ziyoni, uzungulireni mzindawo,
    werengani nsanja zake.
13 Yangʼanitsitsani bwino mipanda yake,
    penyetsetsani malinga ake,
    kuti mudzafotokoze za izo ku mʼbado wotsatira.
14 Pakuti Mulungu uyu ndi Mulungu wathu ku nthawi zosatha;
    Iye adzakhala mtsogoleri wathu mpaka ku mapeto.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 48

上帝的城——锡安

可拉后裔的诗。

1耶和华何等伟大!
我们的上帝在祂的城中,
在祂的圣山上当大受颂赞。
北面的锡安山雄伟壮丽,
令世人欢喜,
是伟大君王的城。
上帝在城内的宫中,
祂亲自做这城的庇护。
世上的君王一同聚集,前来攻城。
他们看见这城后,
大惊失色,慌忙逃跑。
他们被恐惧笼罩,
痛苦如分娩的妇人。
你毁灭他们,
如同东风摧毁他施的船只。
我们曾经听说,如今在万军之耶和华的城中,
在我们上帝的城中亲眼看见:
上帝要坚立这城,直到永远。(细拉)

上帝啊,我们在你的殿中默想你的慈爱。
10 上帝啊,你秉公行义,
你的名普世皆知,
颂赞你的声音响彻地极。
11 因你的审判,
锡安山欢喜,
犹大的城邑充满快乐。
12 你们要绕着锡安数点她的城楼,
13 留意她的城墙,
观看她的殿宇,
好告诉子孙后代。
14 因为上帝永永远远是我们的上帝,
祂必引领我们,
直到我们离世之日。