Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 48

Nyimbo. Salimo la ana a Kora.

1Wamkulu ndi Yehova, ndi woyenera kwambiri matamando
    mu mzinda wa Mulungu wathu, phiri lake loyera.
Lokongola mu utali mwake,
    chimwemwe cha dziko lonse lapansi.
Malo aatali kwambiri a Zafoni ndiye Phiri la Ziyoni,
    mzinda wa Mfumu yayikulu.
Mulungu ali mu malinga ake;
    Iye wadzionetsa yekha kuti ndiye malinga akewo.

Pamene mafumu anasonkhana pamodzi,
    pamene anayendera pamodzi kudzalimbana nafe,
iwo anaona mzindawo ndipo anadabwa kwambiri;
    anathawa ndi mantha aakulu.
Pomwepo anagwidwa nako kunjenjemera,
    ululu wonga wa mkazi woyembekezera pa nthawi yochira.
Inu munawawononga monga sitima zapamadzi za ku Tarisisi
    zitawonongeka ndi mphepo ya kummawa.

Monga momwe tinamvera,
    kotero ife tinaona
mu mzinda wa Yehova Wamphamvuzonse,
    mu mzinda wa Mulungu wathu.
    Mulungu adzawuteteza kwamuyaya.

Mʼkati mwa Nyumba yanu Mulungu,
    ife timalingaliramo zachikondi chanu chosasinthika.
10 Monga dzina lanu, Inu Mulungu,
    matamando anu amafika ku malekezero a dziko lapansi
    dzanja lanu lamanja ladzaza ndi chilungamo.
11 Phiri la Ziyoni likukondwera,
    midzi ya Yuda ndi yosangalala
    chifukwa cha maweruzo anu.

12 Yendayendani mu Ziyoni, uzungulireni mzindawo,
    werengani nsanja zake.
13 Yangʼanitsitsani bwino mipanda yake,
    penyetsetsani malinga ake,
    kuti mudzafotokoze za izo ku mʼbado wotsatira.
14 Pakuti Mulungu uyu ndi Mulungu wathu ku nthawi zosatha;
    Iye adzakhala mtsogoleri wathu mpaka ku mapeto.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 48

1Дирижёру хора. Песнь потомков Кораха.

Слушайте это, все народы;
    внимайте, все живущие на земле,
и простые, и знатные,
    равно и богатые, и бедные.
Изрекут уста мои мудрость,
    и раздумья моего сердца дадут понимание.
Слух приклоню я к мудрому изречению,
    открою под арфу загадку мою:

чего мне бояться в дни бедствия,
    когда злые лжецы меня окружают –
те, кто надеется на сокровища
    и кичится большим богатством?
Никто не в силах искупить брата
    или дать Всевышнему выкуп за его жизнь:
выкуп за жизнь велик,
    не найдётся платы такой,
10 чтобы он остался жить вовеки
    и не увидел могилы.

11 Каждый видит, что мудрые умирают;
    вместе гибнут глупец и невежда,
    оставляя богатство своё другим.
12 Их могилы навеки станут им домом,[a]
    их жилищем из поколения в поколение.
    Что с того, что они в свою честь называли земли?
13 Ведь человек в чести не пребудет;
    он подобен животным, которые погибают.

14 Такова участь тех, кто надеется на себя,
    и тех, кто после них одобряет слова их. Пауза
15 Как овцы, они уготованы миру мёртвых;
    смерть их будет пасти,
    а наутро праведники будут править ими.
В прах обратятся их тела;
    жилищем их будет мир мёртвых.[b]
16 Но мою жизнь избавит Всевышний от власти мира мёртвых,
    когда примет меня к Себе. Пауза

17 Не завидуй[c], когда человек богатеет,
    и слава его дома множится.
18 Ничего не возьмёт он с собой, когда умрёт,
    и слава его вслед за ним не пойдёт.
19 Пусть при жизни считал он себя счастливцем –
    люди хвалят того, кто преуспевает, –
20 он присоединится к своим предкам,
    что вовек не увидят света.

21 Человек, что в чести, но немудр,
    подобен животным, которые погибают.

Песнь Асафа.

Notas al pie

  1. 48:12 Или: «В их мыслях дома их пребудут вечно».
  2. 48:15 Или: «Тела их будут гнить в мире мёртвых, вдали от их роскошных жилищ».
  3. 48:17 Или: «Не переживай».