Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 47

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la ana a Kora.

1Ombani mʼmanja, inu anthu onse;
    fuwulani kwa Mulungu ndi mawu achimwemwe.
Ndi woopsadi Yehova Wammwambamwamba;
    Mfumu yayikulu ya dziko lonse lapansi!
Iye anatigonjetsera mitundu yambirimbiri ya anthu;
    anayika anthu pansi pa mapazi athu.
Iye anatisankhira cholowa chathu,
    chonyaditsa cha Yakobo, amene anamukonda.
            Sela

Mulungu wakwera, anthu akumufuwulira mwachimwemwe,
    Yehova wakwera, akumuyimbira malipenga.
Imbani matamando kwa Mulungu, imbani matamando;
    imbani matamando kwa mfumu yathu, imbani matamando.

Pakuti Mulungu ndi mfumu ya dziko lonse lapansi;
    imbirani Iye salimo la matamando.
Mulungu akulamulira mitundu ya anthu;
    Mulungu wakhala pa mpando wake waufumu woyera.
Anthu otchuka mwa anthu a mitundu ina asonkhana
    monga anthu a Mulungu wa Abrahamu,
pakuti mafumu a dziko lapansi ndi ake a Mulungu;
    Iye wakwezedwa kwakukulu.

Amplified Bible

Psalm 47

God the King of the Earth.

To the Chief Musician. A Psalm of the sons of Korah.

1O clap your hands, all you people;
Shout to God with the voice of triumph and songs of joy.

For the Lord Most High is to be feared [and worshiped with awe-inspired reverence and obedience];
He is a great King over all the earth.

He subdues peoples under us
And nations under our feet.

He chooses our inheritance for us,
The glory and excellence of Jacob whom He loves. Selah.


God has ascended amid shouting,
The Lord with the sound of a trumpet.

Sing praises to God, sing praises;
Sing praises to our King, sing praises.

For God is the King of all the earth;
Sing praises in a skillful psalm and with understanding.

God reigns over the nations;
God sits on His holy throne.

The princes of the people have gathered together as the people of the God of Abraham,
For the shields of the earth belong to God;
He is highly exalted.