Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 45

Kwa mtsogoleri wamayimbidwe. Monga mwa mayimbidwe a “Maluwa a Kakombo.” Salimo la ana a Kora. Nyimbo ya pa ukwati.

1Mtima wanga watakasika ndi nkhani yokoma
    pamene ndikulakatula mawu anga kwa mfumu;
    lilime langa ndi cholembera cha wolemba waluso.

Inu ndinu abwino kwambiri kuposa anthu onse
    ndipo milomo yanu inadzozedwa ndi chikondi cha Mulungu chosasinthika,
    popeza Mulungu wakudalitsani kwamuyaya.
Mangirirani lupanga lanu mʼchiwuno mwanu, inu munthu wamphamvu;
    mudziveke nokha ndi ulemerero ndi ukulu wanu.
Mu ukulu wanu mupite mutakwera mwachigonjetso
    mʼmalo mwa choonadi, kudzichepetsa ndi chilungamo;
    dzanja lanu lamanja lionetsere ntchito zanu zoopsa.
Mivi yanu yakuthwa ilase mitima ya adani a mfumu,
    mitundu ya anthu igwe pansi pa mapazi anu.
Mpando wanu waufumu, Inu Mulungu, udzakhala ku nthawi za nthawi;
    ndodo yaufumu yachilungamo idzakhala ndodo yaufumu ya ufumu wanu.
Inu mumakonda chilungamo ndi kudana ndi zoyipa;
    choncho Mulungu, Mulungu wanu, wakukhazikani pamwamba pa anzanu
    pokudzozani ndi mafuta a chimwemwe.
Mikanjo yanu yonse ndi yonunkhira ndi mure ndi aloe ndi kasiya;
    kuchokera ku nyumba zaufumu zokongoletsedwa ndi mnyanga wanjovu
    nyimbo za zoyimbira zazingwe zimakusangalatsani.
Ana aakazi a mafumu ali pakati pa akazi anu olemekezeka;
    ku dzanja lanu lamanja kuli mkwatibwi waufumu ali mu golide wa ku Ofiri.

10 Tamvera, iwe mwana wa mkazi ganizira ndipo tchera khutu;
    iwala anthu ako ndi nyumba ya abambo ako.
11 Mfumu yathedwa nzeru chifukwa cha kukongola kwako;
    mulemekeze pakuti iyeyo ndiye mbuye wako.
12 Mwana wa mkazi wa ku Turo adzabwera ndi mphatso,
    amuna a chuma adzafunafuna kukoma mtima kwako.

13 Wokongola kwambiri ndi mwana wa mfumu ali mʼchipinda mwake,
    chovala chake ndi cholukidwa ndi thonje ndi golide.
14 Atavala zovala zamaluwamaluwa akupita naye kwa mfumu;
    anamwali okhala naye akumutsatira
    ndipo abweretsedwa kwa inu.
15 Iwo akuwaperekeza ndi chimwemwe ndi chisangalalo;
    akulowa mʼnyumba yaufumu.

16 Ana ako aamuna adzatenga malo a makolo ako;
    udzachititsa kuti akhale ana a mfumu mʼdziko lonse.
17 Ndidzabukitsa mbiri yako mʼmibado yonse;
    choncho mitundu yonse idzakutamanda ku nthawi za nthawi.

Korean Living Bible

시편 45

왕의 결혼에 대한 노래

(고라 자손의 교훈시. 성가대 지휘자를 따라 ‘백합화’ 곡조에 맞춰 부른 사랑의 노래)

1내 마음이 아름다운
시상에 젖어
왕을 위해 이 가사를 지으니
내 혀가 훌륭한 작가의
붓과 같구나.

왕은 사람들 중에서도
가장 아름답고
그 입술로 은혜를 베푸시니
하나님이 언제나
왕을 축복해 주셨습니다.
힘 있는 자시여,
허리에 칼을 차고
영광과 위엄의 옷을 입으소서.
왕은 진리와 겸손과 의를 위해
위엄 있게 말을 타고 승리하소서.
왕의 오른손으로
놀라운 일을 행하소서.
왕의 화살이 날카로워
그 원수들의 심장을 꿰뚫으므로
만민이 왕의 발 앞에 엎드립니다.

하나님이시여,
[a]주는 영원히 통치하시고
주의 나라를
정의의 지팡이로 다스리십니다.

왕이 옳은 것을 사랑하고
악한 것을 미워하시므로
왕의 하나님은
왕에게 기쁨의 기름을 부어
다른 왕들보다 높이셨습니다.
왕의 모든 옷은
몰약과 침향과
계피의 향기를 풍기고
상아궁에서 흘러나오는
현악기의 연주 소리는
왕의 마음을 즐겁게 합니다.
왕이 거느린 여인들 가운데는
여러 나라의 공주들이 있으며
왕의 우편에는
오빌의 순금으로 단장한
왕후가 서 있습니다.

10 딸이여, 내 말을 듣고
생각하며 귀를 기울여라.
너의 친정집 식구들을
다 잊어버려라.
11 그러면 왕이 너의 아름다움을
기뻐할 것이다. 왕을 공경하라.
그는 너의 주가 되신다.
12 두로 사람들이
너에게 선물을 가져오고
부유한 백성들도
너의 환심을 사려고 할 것이다.
13 공주가 왕궁에서
모든 영화를 누리니
그 옷은 금으로 수놓았구나.
14 수놓은 옷을 입은 공주가
왕에게 이끌려가며
시중드는 그녀의 친구 처녀들도
왕에게 이끌려가리라.
15 저들이 기쁨과 즐거움으로
인도를 받아 왕궁으로 들어가리라.
16 왕의 아들들이
왕의 조상들을 대신할 것이며
왕은 저들을 온 세계의 통치자로
삼으실 것입니다.
17 내가 왕의 이름을 만대에
기억나게 할 것이므로
세상 민족들이
영원히 왕을 찬양할 것입니다.

Notas al pie

  1. 45:6 또는 ‘주의 보좌가 영영하며 주의 나라의 홀은 공평한 홀이니이다’