Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 42

BUKU LACHIWIRI

Masalimo 42–72

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Ndakatulo ya ana a Kora.

1Monga mbawala ipuma wefuwefu kufunafuna mitsinje yamadzi,
    kotero moyo wanga upuma wefuwefu kufunafuna Inu Mulungu.
Moyo wanga uli ndi ludzu lofuna Mulungu, lofuna Mulungu wamoyo.
    Kodi ndipite liti kukakumana ndi Mulungu?
Misozi yanga yakhala chakudya changa
    usana ndi usiku,
pamene anthu akunena kwa ine tsiku lonse kuti,
    “Mulungu wako ali kuti?”
Zinthu izi ndimazikumbukira
    pamene ndikukhuthula moyo wanga:
momwe ndinkapitira ndi gulu lalikulu,
    kutsogolera mayendedwe a ku Nyumba ya Mulungu
ndi mfuwu yachimwemwe ndi mayamiko
    pakati pa anthu a pa chikondwerero.

Nʼchifukwa chiyani uli ndi chisoni, iwe moyo wanga?
    Nʼchifukwa chiyani wakhumudwa iwe mʼkati mwanga?
Yembekezera Mulungu,
    pakuti ndidzamulambirabe,
Mpulumutsi wanga ndi     Mulungu wanga.

Moyo wanga uli ndi chisoni mʼkati mwanga
    kotero ndidzakumbukira Inu
kuchokera ku dziko la Yorodani,
    ku mitunda ya Herimoni kuchokera ku phiri la Mizara.
Madzi akuya akuyitana madzi akuya
    mu mkokomo wa mathithi anu;
mafunde anu onse obwera mwamphamvu
    andimiza.

Koma usana Yehova amalamulira chikondi chake,
    nthawi ya usiku nyimbo yake ili nane;
    pemphero kwa Mulungu wa moyo wanga.

Ine ndikuti kwa Mulungu Thanthwe langa,
    “Nʼchifukwa chiyani mwandiyiwala?
Nʼchifukwa chiyani ndiyenera kuyenda ndikulira,
    woponderezedwa ndi mdani?”
10 Mafupa anga ali ndi ululu wakufa nawo
    pamene adani anga akundinyoza,
tsiku lonse akunena kuti,
    “Mulungu wako ali kuti?”

11 Bwanji ukumva chisoni,
    iwe mtima wanga?
Chifukwa chiyani ukuvutika chonchi mʼkati mwanga?
    Khulupirira Mulungu, pakuti ndidzamutamandanso,
    Iye amene ali thandizo langa ndi Mulungu wanga.

Amplified Bible

Psalm 42

Book Two

Thirsting for God in Trouble and Exile.

To the Chief Musician. A skillful song, or a didactic or reflective poem, of the sons of Korah.

1As the deer pants [longingly] for the water brooks,
So my [a]soul pants [longingly] for You, O God.

My soul (my life, my inner self) thirsts for God, for the living God.
When will I come and see the face of God?

My tears have been my food day and night,
While they say to me all day long, “Where is your God?”

These things I [vividly] remember as I pour out my soul;
How I used to go along before the great crowd of people and lead them in procession to the house of God [like a choirmaster before his singers, timing the steps to the music and the chant of the song],
With the voice of joy and thanksgiving, a great crowd keeping a festival.


Why are you in despair, O my soul?
And why have you become restless and disturbed within me?
Hope in God and wait expectantly for Him, for I shall again praise Him
For the help of His presence.

O my God, my soul is in despair within me [the burden more than I can bear];
Therefore I will [fervently] remember You from the land of the Jordan
And the peaks of [Mount] Hermon, from Mount Mizar.

Deep calls to deep at the [thundering] sound of Your waterfalls;
All Your breakers and Your waves have rolled over me.

Yet the Lord will command His lovingkindness in the daytime,
And in the night His song will be with me,
A prayer to the God of my life.


I will say to God my rock, “Why have You forgotten me?
Why do I go mourning because of the oppression of the enemy?”
10 
As a crushing of my bones [with a sword], my adversaries taunt me,
While they say continually to me, “Where is your God?”
11 
Why are you in despair, O my soul?
Why have you become restless and disquieted within me?
Hope in God and wait expectantly for Him, for I shall yet praise Him,
The [b]help of my countenance and my God.

Notas al pie

  1. Psalm 42:1 The Hebrew word translated “soul” in this psalm and elsewhere in the book of Psalms is nephesh. This word usually refers to a person’s “life” or “self,” but can also mean “throat,” as perhaps in vv 1, 2.
  2. Psalm 42:11 Or saving acts of.