Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 41

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Wodala ndi munthu amene amaganizira anthu osauka;
    Yehova amamuwombola pa nthawi yamsautso.
Yehova adzamuteteza ndi kusunga moyo wake;
    Yehova adzamudalitsa iye mʼdziko
    ndipo sadzamupereka ku zofuna za adani ake.
Yehova adzamuthandiza pamene akudwala
    ndipo adzamuchiritsa pa bedi lake la matenda.

Ndinati, “Inu Yehova, mundichitire chifundo;
    chiritseni pakuti ndakuchimwirani.”
Adani anga mwankhwidzi amanena za ine kuti,
    “Kodi munthu ameneyu adzafa liti kuti ayiwalike?”
Pamene wina abwera kudzandiona,
    amayankhula mwachinyengo, pomwe mtima wake ukusonkhanitsa zachipongwe;
    kenaka iye amatuluka ndi kukalengeza kunja.

Adani anga onse amanongʼonezana pamodzi kulimbana nane,
    iwo amalingalira zoyipa kwambiri za ine, ponena kuti,
“Matenda owopsa amugwira;
    sadzaukapo pamalo pamene wagona.”
Ngakhale bwenzi langa la pamtima amene ndinamudalira,
    iye amene amadya pamodzi ndi ine
    watukula chidendene chake kulimbana nane.

10 Koma Yehova mundichititre chifundo,
    dzutseni kuti ndiwabwezere.
11 Ine ndikudziwa kuti mukukondwera nane,
    pakuti mdani wanga sandigonjetsa.
12 Mu ungwiro wanga Inu mumandisunga
    ndi kundiyimika pamaso panu kwamuyaya.

13 Atamandike Yehova Mulungu wa Israeli
    kuchokera muyaya mpaka muyaya.
            Ameni ndi Ameni.

New Russian Translation

Psalms 41

Книга 2

Псалом 41

1Дирижеру хора. Наставление[a] потомков Кораха[b].

2Как стремится лань к воде,

так стремится душа моя к Тебе, Боже.

3Душа моя жаждет Бога, живого Бога.

Когда я приду и пред Богом предстану?

4Слезы были мне пищей и днем, и ночью,

когда постоянно говорили мне:

«Где твой Бог?»

5Сердце мое болит, когда я вспоминаю,

как ходил в многолюдстве к дому Божьему,

в шествии народ предваряя,

ходил в праздничной толпе

с криками радости и хвалы.

6Что унываешь, моя душа?

Зачем тревожишься?

Возложи надежду на Бога,

ведь я еще буду славить Его –

моего Спасителя и моего Бога.

7Душа моя унывает во мне,

поэтому я вспоминаю Тебя

с земли иорданской,

с высот Хермона, с горы Мицар.

8Бездна бездну зовет

шумом Твоих водопадов;

все волны Твои, все Твои валы

прошли надо мною.

9Днем Господь являет мне Свою милость,

ночью я пою Ему песню –

молитву Богу моей жизни.

10Скажу я Богу, моей скале:

«Почему Ты меня забыл?

Почему я скитаюсь, плача,

оскорбленный моим врагом?»

11Как от раны смертельной, страдает плоть,

когда враг надо мной издевается,

каждый день спрашивая меня:

«Где твой Бог?»

12Что унываешь, моя душа?

Зачем тревожишься?

Возложи надежду на Бога,

ведь я еще буду славить Его –

моего Спасителя и моего Бога.

Notas al pie

  1. 41:1 Евр.: «маскил». Это слово можно означать «псалом размышления/наставления» или «мастерски написанные стихи». Также в Пс. 41; 43; 46:8; 51–54; 73; 77; 87; 88; 141.
  2. 41:1 Во многих рукописях псалмы 41 и 42 объединены в один псалом.