Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 39

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Kwa Yedutuni. Salimo la Davide.

1Ndinati, “Ndidzasamalira njira zanga
    ndipo ndidzasunga lilime langa kuti ndisachimwe;
ndidzatseka pakamwa panga ndi chitsekerero
    nthawi yonse imene woyipa ali pamaso panga.”
Koma pamene ndinali chete
    osanena ngakhale kanthu kalikonse kabwino
    mavuto anga anachulukirabe.
Mtima wanga unatentha mʼkati mwanga,
    ndipo pamene ndinkalingalira, moto unayaka;
    kenaka ndinayankhula ndi lilime langa:

“Yehova ndionetseni mathero a moyo wanga
    ndi chiwerengero cha masiku anga;
    mundidziwitse kuti moyo wanga ndi wosakhalitsa motani.
Inu mwachititsa kuti masiku anga akhale ochepa kwambiri,
    kutalika kwa zaka zanga ndi kopanda phindu pamaso panu;
    moyo wa munthu aliyense ndi waufupi.
            Sela
Munthu ali ngati chithunzithunzi chake pamene akuyenda uku ndi uku:
    Iye amangovutika koma popanda phindu;
    amadzikundikira chuma, osadziwa kuti chidzakhala chayani.

“Koma tsopano Ambuye kodi ndifunanso chiyani?
    Chiyembekezo changa chili mwa Inu.
Pulumutseni ku zolakwa zanga zonse;
    musandisandutse chonyozeka kwa opusa.
Ine ndinali chete; sindinatsekule pakamwa panga
    pakuti Inu ndinu amene mwachita zimenezi.
10 Chotsani mkwapulo wanu pa ine;
    ndagonjetsedwa ndi nkhonya ya dzanja lanu.
11 Inu mumadzudzula ndi kulanga anthu chifukwa cha tchimo lawo;
    mumawononga chuma chawo monga njenjete;
    munthu aliyense ali ngati mpweya.
            Sela

12 “Imvani pemphero langa Inu Yehova,
    mverani kulira kwanga kopempha thandizo;
    musakhale chete pamene ndikulirira kwa Inu,
popeza ndine mlendo wanu wosakhalitsa;
    monga anachitira makolo anga onse.
13 Musandiyangʼane mwaukali, choncho ndidzatha kusangalala
    ndisanafe ndi kuyiwalika.”

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 39

Заб. 69

1Дирижёру хора. Песнь Давуда.

Твёрдо надеялся я на Вечного,
    и Он склонился ко мне и услышал мой крик о помощи.
Он поднял меня из страшной пропасти,
    из зыбкой трясины.
Он поставил ноги мои на камень
    и стопы мои утвердил.
Он вложил мне в уста новую песнь –
    хвалу нашему Богу.
Увидят многие и устрашатся,
    и будут на Вечного уповать.

Благословен тот, кто надежду свою возлагает на Вечного,
    кто не обращается к гордым
    и к уклоняющимся ко лжи.
О Вечный, мой Бог,
    как многочисленны сотворённые Тобой чудеса
    и замыслы Твои о нас!
Никто с Тобой не сравнится!
    Я бы стал возвещать о них и рассказывать,
    но их больше, чем можно счесть.

Не захотел Ты ни жертв, ни даров,
    но Ты открыл[a] мне уши[b].
Ты не потребовал ни всесожжения,
    ни жертвы за грех.
Тогда я сказал: «Вот, я иду,
    как и написано в книге Таурат обо мне.
Бог мой, я желаю исполнить волю Твою,
    и в сердце моём Твой Закон».

10 В большом собрании я возвещал Твою праведность;
    я не удерживал своих уст –
    Ты это знаешь, Вечный.
11 Я не скрыл Твоей праведности в своём сердце,
    но возвещал верность Твою и спасение.
Я не таил Твою милость и истину
    перед большим собранием.

12 Не удерживай, Вечный,
    милости Твоей от меня;
пусть любовь Твоя и истина
    охраняют меня непрестанно.
13 Ведь беды меня окружили, и нет им числа;
    овладели мной мои грехи, и не могу я видеть.
Их больше, чем волос на моей голове;
    храбрость меня оставила.

14 Вечный, да будет угодно Тебе избавить меня!
    Поспеши мне на помощь, Вечный!
15 Пусть все, кто желает моей смерти,
    будут пристыжены и посрамлены.
Пусть все, кто хочет моей погибели,
    в бесчестии повернут назад.
16 Пусть ужаснутся своему позору
    говорящие мне: «Ага! Ага!»
17 Пусть ликуют и радуются о Тебе
    все ищущие Тебя.
Пусть те, кто любит Тебя за Твоё спасение,
    всегда говорят: «Велик Вечный!»

18 Я же беден и нищ,
    пусть Владыка позаботится обо мне.
Ты – помощь моя и мой избавитель;
    Бог мой, не замедли!

Notas al pie

  1. 39:7 Или: «проколол». Ср. Исх. 21:5-6.
  2. 39:7 Или: «Ты приготовил тело для меня».