Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 36

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide, mtumiki wa Yehova.

1Uthenga uli mu mtima mwanga
    wonena za kuchimwa kwa munthu woyipa:
Mu mtima mwake
    mulibe kuopa Mulungu.
Pakuti iye mʼkuona kwake amadzinyenga yekha kwambiri,
    sazindikira kapena kudana ndi tchimo lake.
Mawu a pakamwa pake ndi oyipa ndi achinyengo;
    iyeyo waleka kukhala wanzeru ndi kuchita zabwino.
Ngakhale ali pa bedi pake amakonzekera zoyipa;
    iye amadzipereka yekha ku njira ya uchimo
    ndipo sakana cholakwa chilichonse.

Chikondi chanu Yehova, chimafika ku mayiko a kumwamba,
    kukhulupirika kwanu mpaka ku mitambo.
Chilungamo chanu Mulungu chili ngati mapiri aakulu,
    chiweruzo chanu chili ngati kuzama kwakukulu.
Yehova mumasunga munthu pamodzi ndi chinyama.
    Chikondi chanu chosatha ndi chamtengowapatali!
Otchuka pamodzi ndi anthu wamba pakati pa anthu
    amapeza pothawirapo mu mthunzi wa mapiko anu.
Iwo amadyerera zinthu zambiri za mʼnyumba yanu;
    Inu mumawapatsa chakumwa kuchokera mu mtsinje wanu wachikondwerero.
Pakuti kwa Inu kuli kasupe wamoyo;
    mʼkuwala kwanu ifenso timaona kuwala.

10 Pitirizani chikondi chanu pa iwo amene amakudziwani,
    chilungamo chanu kwa olungama mtima.
11 Musalole kuti phazi la wodzikuza libwere kulimbana nane,
    kapena dzanja la oyipa kundithamangitsa.
12 Onani momwe ochita zoyipa agonera atagwa,
    aponyeni pansi, kuti asathe kudzukanso!

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 36

人的邪恶与上帝的美善

耶和华的仆人大卫的诗,交给乐长。

1罪恶在恶人内心深处说话,
他们眼中毫无对上帝的畏惧。
他们自以为是,浑然不知自己的罪,
也不憎恶自己的罪。
他们满口恶言谎话,
毫无智慧和善行。
他们躺在床上盘算作恶,
执意走罪恶的道路,
无恶不作。
耶和华啊,你的慈爱广及诸天,
你的信实高达穹苍。
你的公义稳如高山,
你的判断深不可测。
耶和华啊,你保护人类,
也保护牲畜。
上帝啊,
你的慈爱无比宝贵!
世人都在你的翅膀下寻求荫庇。
你让他们饱享你殿里的美食,
畅饮你乐河中的水。
因为你是生命的泉源,
在你的光中我们得见光明。

10 求你常施慈爱给认识你的人,
以公义恩待心地正直的人。
11 别让骄傲人的脚践踏我,
别让凶恶人的手驱赶我。
12 看啊!恶人已经摔倒在地,
再也爬不起来。