Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 30

Salimo la Davide. Nyimbo yoyimba popereka Nyumba ya Mulungu.

1Ndidzakukwezani Yehova,
    chifukwa mwanditulutsa kwakuya,
    ndipo simunalole kuti adani anga akondwere pa ine.
Inu Yehova Mulungu wanga ndinapempha kwa Inu thandizo
    ndipo Inu munandichiritsa.
Inu Yehova, munanditulutsa ku manda,
    munandisunga kuti ndisatsalire mʼdzenje.

Imbirani Yehova inu anthu ake okhulupirika;
    tamandani dzina lake loyera.
Pakuti mkwiyo wake umakhala kwa kanthawi
    koma kukoma mtima kwake ndi kwa moyo wonse;
utha kuchezera kulira usiku wonse,
    koma chimwemwe chimabwera mmawa.

Pamene ndinaona kuti ndili otetezedwa ndinati,
    “Sindidzagwedezekanso.”
Inu Yehova, pamene munandikomera mtima,
    munachititsa phiri langa kuyima chilili;
koma pamene munabisa nkhope yanu,
    ndinataya mtima.

Kwa Inu Yehova ndinayitana;
    kwa Ambuye ndinapempha chifundo;
“Kodi pali phindu lanji powonongeka kwanga
    ngati nditsikira ku dzenje?
Kodi fumbi lidzakutamandani Inu?
    Kodi lidzalengeza za kukhulupirika kwanu?
10 Imvani Yehova ndipo mundichitire chifundo;
    Yehova mukhale thandizo langa.”

11 Inu munasandutsa kulira kwanga kukhala kuvina;
    munachotsa chiguduli changa ndi kundiveka ndi chimwemwe,
12 kuti mtima wanga uthe kuyimbira Inu usakhale chete.
    Yehova Mulungu wanga, ndidzapereka kwa Inu mayamiko kwamuyaya.

New Living Translation

Psalm 30

Psalm 30

A psalm of David. A song for the dedication of the Temple.

I will exalt you, Lord, for you rescued me.
    You refused to let my enemies triumph over me.
O Lord my God, I cried to you for help,
    and you restored my health.
You brought me up from the grave,[a] O Lord.
    You kept me from falling into the pit of death.

Sing to the Lord, all you godly ones!
    Praise his holy name.
For his anger lasts only a moment,
    but his favor lasts a lifetime!
Weeping may last through the night,
    but joy comes with the morning.

When I was prosperous, I said,
    “Nothing can stop me now!”
Your favor, O Lord, made me as secure as a mountain.
    Then you turned away from me, and I was shattered.

I cried out to you, O Lord.
    I begged the Lord for mercy, saying,
“What will you gain if I die,
    if I sink into the grave?
Can my dust praise you?
    Can it tell of your faithfulness?
10 Hear me, Lord, and have mercy on me.
    Help me, O Lord.”

11 You have turned my mourning into joyful dancing.
    You have taken away my clothes of mourning and clothed me with joy,
12 that I might sing praises to you and not be silent.
    O Lord my God, I will give you thanks forever!

Notas al pie

  1. 30:3 Hebrew from Sheol.