Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 30

Salimo la Davide. Nyimbo yoyimba popereka Nyumba ya Mulungu.

1Ndidzakukwezani Yehova,
    chifukwa mwanditulutsa kwakuya,
    ndipo simunalole kuti adani anga akondwere pa ine.
Inu Yehova Mulungu wanga ndinapempha kwa Inu thandizo
    ndipo Inu munandichiritsa.
Inu Yehova, munanditulutsa ku manda,
    munandisunga kuti ndisatsalire mʼdzenje.

Imbirani Yehova inu anthu ake okhulupirika;
    tamandani dzina lake loyera.
Pakuti mkwiyo wake umakhala kwa kanthawi
    koma kukoma mtima kwake ndi kwa moyo wonse;
utha kuchezera kulira usiku wonse,
    koma chimwemwe chimabwera mmawa.

Pamene ndinaona kuti ndili otetezedwa ndinati,
    “Sindidzagwedezekanso.”
Inu Yehova, pamene munandikomera mtima,
    munachititsa phiri langa kuyima chilili;
koma pamene munabisa nkhope yanu,
    ndinataya mtima.

Kwa Inu Yehova ndinayitana;
    kwa Ambuye ndinapempha chifundo;
“Kodi pali phindu lanji powonongeka kwanga
    ngati nditsikira ku dzenje?
Kodi fumbi lidzakutamandani Inu?
    Kodi lidzalengeza za kukhulupirika kwanu?
10 Imvani Yehova ndipo mundichitire chifundo;
    Yehova mukhale thandizo langa.”

11 Inu munasandutsa kulira kwanga kukhala kuvina;
    munachotsa chiguduli changa ndi kundiveka ndi chimwemwe,
12 kuti mtima wanga uthe kuyimbira Inu usakhale chete.
    Yehova Mulungu wanga, ndidzapereka kwa Inu mayamiko kwamuyaya.

Amplified Bible

Psalm 30

Thanksgiving for Deliverance from Death.

A Psalm; a Song at the Dedication of the House (Temple). A Psalm of David.

1I will extol and praise You, O Lord, for You have lifted me up,
And have not let my enemies rejoice over me.

O Lord my God,
I cried to You for help, and You have healed me.

O Lord, You have brought my life up from Sheol (the nether world, the place of the dead);
You have kept me alive, so that I would not go down to the pit (grave).

Sing to the Lord, O you His godly ones,
And give thanks at the mention of His holy name.

For His anger is but for a moment,
[a]His favor is for a lifetime.
Weeping may endure for a night,
But a shout of joy comes in the morning.


As for me, in my prosperity I said,
“I shall never be moved.”

By Your favor and grace, O Lord, you have made my mountain stand strong;
You hid Your face, and I was horrified.

I called to You, O Lord,
And to the Lord I made supplication (specific request).

“What profit is there in my blood (death), if I go down to the pit (grave)?
Will the dust praise You? Will it declare Your faithfulness [to man]?

10 
“Hear, O Lord, be gracious and show favor to me;
O Lord, be my helper.”
11 
You have turned my mourning into dancing for me;
You have taken off my sackcloth and clothed me with joy,
12 
That my soul may sing praise to You and not be silent.
O Lord my God, I will give thanks to You forever.

Notas al pie

  1. Psalm 30:5 Or in His favor is life.