Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 29

Salimo la Davide.

1Perekani kwa Yehova, inu anthu amphamvu,
    perekani kwa Yehova ulemerero ndi mphamvu.
Perekani kwa Yehova ulemerero woyenera dzina lake,
    pembedzani Yehova mwa kukongola kwa chiyero chake.

Liwu la Yehova lili pamwamba pa madzi;
    Mulungu waulemerero abangula,
    Yehova abangula pamwamba pa madzi amphamvu.
Liwu la Yehova ndi lamphamvu;
    liwu la Yehova ndi laulemerero.
Liwu la Yehova limathyola mikungudza;
    Yehova amathyolathyola mikungudza ya ku Lebanoni.
Iye amachititsa Lebanoni kulumphalumpha ngati mwana wangʼombe,
    Siriyoni ngati mwana wa njati:
Liwu la Yehova limakantha
    ngati kungʼanima kwa mphenzi.
Liwu la Yehova limagwedeza chipululu;
    Yehova amagwedeza chipululu cha Kadesi.
Liwu la Yehova limapindapinda mibawa
    ndi kuyeretsa nkhalango.
Ndipo mʼNyumba mwake onse amafuwula kuti, “Ulemerero!”

10 Yehova amakhala pamwamba pa madzi osefukira,
    Yehova ndiye mfumu kwamuyaya.
11 Yehova amapereka mphamvu kwa anthu ake;
    Yehova amadalitsa anthu ake ndi mtendere.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 29

Psalmul 29

Un psalm al lui David

Daţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu[a],
    daţi Domnului slava şi puterea!
Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său!
    Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte[b]!

Glasul Domnului răsună deasupra apelor.
    Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul;
        Domnul este deasupra apelor mari.
Glasul Domnului răsună cu putere,
    glasul Domnului răsună cu măreţie.
Glasul Domnului doboară cedrii;
    Domnul doboară cedrii Libanului.
El face Libanul să sară ca un viţel
    şi Sirionul[c] – ca un pui de bivol sălbatic.
Glasul Domnului despică cu scânteieri de foc.
    Glasul Domnului face să tremure pustia,
        Domnul face să tremure pustia Kadeş.
Glasul Domnului apleacă stejarii[d]
    şi despoaie pădurile;
        în Templul Său toţi strigă: „Slavă!“
10 În timpul potopului Domnul era pe tron;
    Domnul va trona ca împărat pe vecie.
11 Domnul dă tărie poporului Său.
    Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.

Notas al pie

  1. Psalmii 29:1 Sau: făpturi cereşti; sau: îngeri
  2. Psalmii 29:2 Sau: în splendoarea sfinţeniei Sale; sfinţenie se poate referi la Domnul Însuşi, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoţească (vezi Ps. 110:3)
  3. Psalmii 29:6 muntele Hermon
  4. Psalmii 29:9 Sau: provoacă caprelor de munte naşterea