Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 28

Salimo la Davide.

1Kwa Inu ine ndiyitana, Yehova ndinu Thanthwe langa;
    musakhale osamva kwa ine.
Pakuti mukapitirira kukhala chete,
    ndidzakhala ngati iwo amene atsikira ku dzenje.
Imvani kupempha chifundo kwanga
    pomwe ndikuyitana kwa Inu kuti mundithandize,
pomwe ndikukweza manja anga
    kuloza ku malo anu oyeretsetsa.

Musandikokere kutali pamodzi ndi anthu oyipa,
    pamodzi ndi iwo amene amachita zoyipa,
amene amayankhula mwachikondi ndi anzawo
    koma akusunga chiwembu mʼmitima mwawo.
Muwabwezere chifukwa cha zochita zawo
    ndi ntchito zawo zoyipa;
abwezereni chifuwa cha zimene manja awo achita
    ndipo mubweretse pa iwo zimene zowayenera.
Popeza iwowo sakhudzidwa ndi ntchito za Yehova,
    ndi zimene manja ake anazichita,
Iye adzawakhadzula
    ndipo sadzawathandizanso.

Matamando apite kwa Yehova,
    popeza Iye wamva kupempha chifundo kwanga.
Yehova ndiye mphamvu yanga ndi chishango changa;
    mtima wanga umadalira Iye, ndipo Ine ndathandizidwa.
Mtima wanga umalumphalumpha chifukwa cha chimwemwe
    ndipo ndidzayamika Iye mʼnyimbo.

Yehova ndi mphamvu ya anthu ake,
    linga la chipulumutso kwa wodzozedwa wake.
Pulumutsani anthu anu ndipo mudalitse cholowa chanu;
    mukhale mʼbusa wawo ndipo muwakweze kwamuyaya.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 28

1Воздайте хвалу Вечному, ангелы[a],
    воздайте хвалу Вечному за Его славу и мощь!
Воздайте славу имени Вечного,
    восхваляйте Вечного в великолепии Его святости[b].

Голос Вечного – над водами;
    гремит Бог славы,
    Вечный гремит над могучими водами.
Голос Вечного полон мощи,
    голос Вечного величественен.
Голос Вечного кедры сокрушает,
    Вечный сокрушает кедры Ливана.
Он велит горному Ливану скакать, подобно телёнку,
    горе Хермон[c] – подобно молодому дикому быку.
Голос Вечного как молния разит.
Голос Вечного сотрясает пустыню,
    Вечный сотрясает пустыню Кадеш.
Голос Вечного гнёт дубы[d]
    и нагим оставляет лес.
И в Его храме все восклицают: «Слава!»

10 Вечный восседал над потопом;
    Вечный восседает как Царь вовеки.
11 Вечный даёт силу Своему народу;
    Вечный благословляет Свой народ миром.

Notas al pie

  1. 28:1 Букв.: «сыны Всевышнего». Ангелы не являются сыновьями Всевышнего в буквальном смысле. Это образное выражение лишь указывает на их сверхъестественную природу и подчинённость Всевышнему.
  2. 28:2 Или: «в святом облачении восхваляйте Вечного»; или: «восхваляйте Вечного в Его великолепном святилище».
  3. 28:6 Букв.: «Сириону». Сирион – другое название горы Хермон (см. Втор. 3:9).
  4. 28:9 Или: «рожать заставляет ланей».