Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 27

Salimo la Davide.

1Yehova ndiye kuwunika kwanga ndi chipulumutso changa;
    ndidzaopa yani?
Yehova ndi linga la moyo wanga;
    ndidzachita mantha ndi yani?
Pamene anthu oyipa abwera kudzalimbana nane
    kudzadya mnofu wanga,
pamene adani anga ndi achiwembu andithira nkhondo,
    iwo adzapunthwa ndi kugwa.
Ngakhale gulu lankhondo lindizinge,
    mtima wanga sudzaopa.
Ngakhale nkhondo itayambika kulimbana nane,
    ngakhale nthawi imeneyo, ine ndidzalimbika mtima.

Chinthu chimodzi chokha chimene ndipempha kwa Yehova,
    ichi ndi chimene ndidzachifunafuna:
kuti ndikhale mʼNyumba ya Yehova
    masiku onse a moyo wanga,
ndi kuyangʼana kukongola kwa Yehova,
    ndi kumufunafuna Iye mʼNyumba yake.
Pakuti pa tsiku la msautso
    Iye adzanditeteza mʼmalo ake okhalamo;
adzandibisa mʼkati mwa Nyumba yake
    ndi kukhazika ine pamwamba pa thanthwe.
Kotero mutu wanga udzakwezedwa
    kuposa adani anga amene andizungulira;
pa Nyumba yake ndidzapereka nsembe ndi mfuwu wachimwemwe;
    ndidzayimba nyimbo kwa Yehova.

Imvani mawu anga pamene ndiyitana Inu Yehova
    mundichitire chifundo ndipo mundiyankhe.
Mtima wanga ukuti kwa Inu, “Funafuna nkhope yake!”
    Nkhope yanu Yehova ndidzayifunafuna.
Musandibisire nkhope yanu,
    musamubweze mtumiki wanu mwamkwiyo;
    mwakhala muli thandizo langa.
Musandikane kapena kunditaya,
    Inu Mulungu Mpulumutsi wanga.
10 Ngakhale abambo ndi amayi anga anditaya
    Yehova adzandisamala.
11 Phunzitseni njira yanu Inu Yehova,
    munditsogolere mʼnjira yowongoka
    chifukwa cha ondizunza.
12 Musandipereke ku zokhumba za adani anga,
    pakuti mboni zambiri zauka kutsutsana nane
    ndipo zikundiopseza.

13 Ine ndikutsimikiza mtima za zimenezi;
    ndidzaona ubwino wa Yehova
    mʼdziko la anthu amoyo.
14 Dikirani pa Yehova;
    khalani anyonga ndipo limbani mtima
    nimudikire Yehova.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 27

讚美的禱告

大衛的詩。

1耶和華是我的光,我的拯救,
我還怕誰?
耶和華是我的堡壘,
我還怕誰?
當惡人來吞吃我,
仇敵來攻擊我時,
必失足跌倒。
雖然大軍圍攻我,
我心中卻一無所懼;
雖然戰爭來臨,我仍滿懷信心。
我曾向耶和華求一件事,
我還要求,就是能一生住在祂的殿中,
瞻仰祂的榮美,尋求祂的旨意。
危難之時,祂保護我,
把我藏在祂的聖幕裡,
高高地安置在磐石上。
我要昂首面對四圍的敵人,
我要在祂的聖幕裡歡呼獻祭,
歌頌讚美祂。

耶和華啊,求你垂聽我的呼求,
求你恩待我,應允我。
你說:「來尋求我!」
我心中回應:
「耶和華啊,我要尋求你。」
別掩面不理我,
別憤然拒絕你的僕人,
你一向是我的幫助。
拯救我的上帝啊,
別離開我,別撇棄我。
10 縱使父母離棄我,
耶和華也必收留我。
11 耶和華啊,
求你指教我行你的道,
引導我走正路,遠離仇敵。
12 求你不要讓仇敵抓到我,
遂其所願,
因為他們誣告我,恐嚇我。

13 我深信今世必能看見耶和華的美善。
14 要等候耶和華,
要堅定不移地等候耶和華。