Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 26

Salimo la Davide.

1Weruzeni Inu Yehova
    pakuti ndakhala moyo wosalakwa.
Ndadalira Yehova
    popanda kugwedezeka.
Patseni mayeso, Inu Yehova ndipo ndiyeseni,
    santhulani mtima wanga ndi maganizo anga;
pakuti chikondi chanu chili pamaso panga nthawi zonse,
    ndipo ndimayenda mʼchoonadi chanu nthawi zonse.
Ine sindikhala pansi pamodzi ndi anthu achinyengo,
    kapena kufunsa nzeru kwa achiphamaso.
Ndimanyansidwa ndi msonkhano wa anthu ochita zoyipa
    ndipo ndimakana kukhala pansi pamodzi ndi oyipa.
Ndimasamba mʼmanja mwanga kuonetsa kusalakwa kwanga
    ndi kupita kukatumikira pa guwa lanu la nsembe, Inu Yehova,
kulengeza mofuwula za matamando anu
    ndi kuwuza onse za ntchito zanu zodabwitsa.
Ndimakonda Nyumba imene Inu Yehova mumakhalamo,
    malo amene ulemerero wanu umapezekako.

Musachotse moyo wanga pamodzi ndi ochimwa,
    moyo wanga pamodzi ndi anthu akupha anzawo,
10 amene mʼmanja mwawo muli ndondomeko zoyipa,
    dzanja lawo lamanja ladzaza ndi ziphuphu.
11 Koma ine ndimakhala moyo wosalakwa;
    mu msonkhano wa anthu anu ndidzatamanda Yehova.

12 Ndayima pa malo wopanda zovuta
    ndipo ndidzatamanda Yehova mu msonkhano waukulu.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 26

Psalmul 26

Al lui David

Doamne, dezvinovăţeşte-mă,
    căci umblu în integritate!
Mă încred în Domnul
    fără şovăire.
Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă,
    curăţeşte-mi adâncul fiinţei şi inima!
Îndurarea Ta este mereu înaintea ochilor mei
    şi umblu neîncetat în adevărul Tău.
Nu mă aşez laolaltă cu bărbaţii înşelători,
    şi nu mă întovărăşesc cu cei vicleni.
Urăsc adunarea răufăcătorilor
    şi nu mă aşez laolaltă cu cei răi.
Îmi spăl mâinile în nevinovăţie
    şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,
ca să fac să răsune mulţumirea
    şi să povestesc toate minunile Tale.
Doamne, eu iubesc Casa în care locuieşti
    şi locul unde sălăşluieşte slava Ta!

Nu-mi lua sufletul împreună cu cei păcătoşi,
    nici viaţa – împreună cu vărsătorii de sânge,
10 pe ale căror mâini este nelegiuire
    şi a căror dreaptă este plină de mită.
11 Cât despre mine, eu umblu în integritate!
    Izbăveşte-mă şi îndură-te de mine!
12 Piciorul meu stă pe loc drept.
    Voi binecuvânta pe Domnul în adunări!