Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 26

Salimo la Davide.

1Weruzeni Inu Yehova
    pakuti ndakhala moyo wosalakwa.
Ndadalira Yehova
    popanda kugwedezeka.
Patseni mayeso, Inu Yehova ndipo ndiyeseni,
    santhulani mtima wanga ndi maganizo anga;
pakuti chikondi chanu chili pamaso panga nthawi zonse,
    ndipo ndimayenda mʼchoonadi chanu nthawi zonse.
Ine sindikhala pansi pamodzi ndi anthu achinyengo,
    kapena kufunsa nzeru kwa achiphamaso.
Ndimanyansidwa ndi msonkhano wa anthu ochita zoyipa
    ndipo ndimakana kukhala pansi pamodzi ndi oyipa.
Ndimasamba mʼmanja mwanga kuonetsa kusalakwa kwanga
    ndi kupita kukatumikira pa guwa lanu la nsembe, Inu Yehova,
kulengeza mofuwula za matamando anu
    ndi kuwuza onse za ntchito zanu zodabwitsa.
Ndimakonda Nyumba imene Inu Yehova mumakhalamo,
    malo amene ulemerero wanu umapezekako.

Musachotse moyo wanga pamodzi ndi ochimwa,
    moyo wanga pamodzi ndi anthu akupha anzawo,
10 amene mʼmanja mwawo muli ndondomeko zoyipa,
    dzanja lawo lamanja ladzaza ndi ziphuphu.
11 Koma ine ndimakhala moyo wosalakwa;
    mu msonkhano wa anthu anu ndidzatamanda Yehova.

12 Ndayima pa malo wopanda zovuta
    ndipo ndidzatamanda Yehova mu msonkhano waukulu.

Amplified Bible

Psalm 26

Protestation of Integrity and Prayer for Protection.

A Psalm of David.

1Vindicate me, O Lord, for I have walked in my integrity;
I have [relied on and] trusted [confidently] in the Lord without wavering and I shall not slip.

Examine me, O Lord, and try me;
Test my heart and my mind.

For Your lovingkindness is before my eyes,
And I have walked [faithfully] in Your truth.

I do not sit with deceitful or unethical or worthless men,
Nor seek companionship with pretenders (self-righteous hypocrites).

I hate the company of evildoers,
And will not sit with the wicked.

I will wash my hands in innocence,
And I will go about Your altar, O Lord,

That I may proclaim with the voice of thanksgiving
And declare all Your wonders.


O Lord, I love the habitation of Your house
And the place where Your glory dwells.

Do not sweep my soul away with sinners,
Nor [sweep away] my life with men of bloodshed,
10 
In whose hands is a wicked scheme,
And whose right hand is full of bribes.
11 
But as for me, I shall walk in my integrity;
Redeem me and be merciful and gracious to me.
12 
My foot stands on a level place;
In the congregations I will bless the Lord.