Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 25

Salimo la Davide.

1Kwa Inu Yehova, ndipereka moyo wanga.
    Ndimadalira Inu Mulungu wanga.
Musalole kuti ndichite manyazi
    kapena kuti adani anga andipambane.
Aliyense amene amayembekezera kwa Ambuye
    sadzachititsidwa manyazi
koma achinyengo ndiwo adzachititsidwe manyazi
    ndipo sadzakhala ndi chodzitetezera.

Ndidziwitseni njira zanu Inu Yehova,
    phunzitseni mayendedwe anu;
tsogolereni mʼchoonadi chanu ndi kundiphunzitsa,
    pakuti Inu ndinu Mulungu mpulumutsi wanga,
    ndipo chiyembekezo changa chili mwa Inu tsiku lonse.
Kumbukirani Inu Yehova chifundo ndi chikondi chanu chachikulu,
    pakuti ndi zakalekale.
Musakumbukire machimo a ubwana wanga
    ndi makhalidwe anga owukira;
molingana ndi chikondi chanu ndikumbukireni ine,
    pakuti Inu Yehova ndinu wabwino.

Yehova ndi wabwino ndi wolungama;
    choncho Iye akulangiza ochimwa mʼnjira yake.
Amatsogolera odzichepetsa kuti achite zolungama
    ndipo amawaphunzitsa njira zake.
10 Njira zonse za Yehova ndi zachikondi ndi zokhulupirika
    kwa iwo amene amasunga zofuna za pangano lake.
11 Chifukwa cha dzina lanu, Inu Yehova,
    khululukireni mphulupulu zanga, ngakhale kuti ndi zochuluka.
12 Tsono ndani munthu amene amaopa Yehova?
    Yehova adzamulangiza njira yoti ayitsate.
13 Iye adzakhala pa ulemerero masiku ake onse,
    ndipo zidzukulu zake zidzalandira dziko ngati cholowa chawo.
14 Yehova amawulula chinsinsi chake kwa iwo amene amamuopa;
    amawulula pangano lake kwa iwowo.
15 Maso anga ali pa Yehova nthawi zonse,
    pakuti ndi Iye yekha amene adzawonjola mapazi anga mu msampha.

16 Tembenukirani kwa ine ndipo mundikomere mtima,
    pakuti ndili ndekhandekha ndipo ndikuzunzika.
17 Masautso a mu mtima mwanga achulukirachulukira;
    masuleni ku zowawa zanga.
18 Penyani mazunzo anga ndi zovuta zanga
    ndipo mufafanize machimo anga onse.
19 Onani mmene adani anga achulukira
    ndi momwe chidani chawo ndi ine chakulira.
20 Tetezani moyo wanga ndi kundilanditsa;
    musalole kuti ndichite manyazi,
    pakuti ndimathawira kwa Inu.
21 Kukhulupirika ndi kulungama kwanga kunditeteze,
    chifukwa chiyembekezo changa chili mwa Inu.

22 Wombolani Israeli Inu Mulungu,
    ku mavuto ake onse!

Amplified Bible

Psalm 25

Prayer for Protection, Guidance and Pardon.

A Psalm of David.

1To You, O Lord, I lift up my soul.

O my God, in You I [have unwavering] trust [and I rely on You with steadfast confidence],
Do not let me be ashamed or my hope in You be disappointed;
Do not let my enemies triumph over me.

Indeed, none of those who [expectantly] wait for You will be ashamed;
Those who turn away from what is right and deal treacherously without cause will be ashamed (humiliated, embarrassed).


Let me know Your ways, O Lord;
Teach me Your paths.

Guide me in Your truth and teach me,
For You are the God of my salvation;
For You [and only You] I wait [expectantly] all the day long.

Remember, O Lord, Your [tender] compassion and Your lovingkindnesses,
For they have been from of old.

Do not remember the sins of my youth or my transgressions;
According to Your lovingkindness remember me,
For Your goodness’ sake, O Lord.


Good and upright is the Lord;
Therefore He instructs sinners in the way.

He leads the humble in justice,
And He teaches the humble His way.
10 
All the paths of the Lord are lovingkindness and goodness and truth and faithfulness
To those who keep His covenant and His testimonies.
11 
For Your name’s sake, O Lord,
Pardon my wickedness and my guilt, for they are great.

12 
Who is the man who fears the Lord [with awe-inspired reverence and worships Him with submissive wonder]?
He will teach him [through His word] in the way he should choose.
13 
His soul will dwell in prosperity and goodness,
And his descendants will inherit the land.
14 
The secret [of the wise counsel] of the Lord is for those who fear Him,
And He will let them know His covenant and reveal to them [through His word] its [deep, inner] meaning.
15 
My eyes are continually toward the Lord,
For He will bring my feet out of the net.

16 
Turn to me [Lord] and be gracious to me,
For I am alone and afflicted.
17 
The troubles of my heart are multiplied;
Bring me out of my distresses.
18 
Look upon my affliction and my trouble,
And forgive all my sins.
19 
Look upon my enemies, for they are many;
They hate me with cruel and violent hatred.
20 
Guard my soul and rescue me;
Do not let me be ashamed or disappointed,
For I have taken refuge in You.
21 
Let integrity and uprightness protect me,
For I wait [expectantly] for You.
22 
O God, redeem Israel,
Out of all his troubles.