Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 24

Salimo la Davide.

1Dziko lapansi ndi la Yehova ndi zonse zimene zili mʼmenemo,
    dziko ndi onse amene amakhala mʼmenemo;
pakuti Iye ndiye anayika maziko ake pa nyanja
    ndi kulikhazika pamwamba pa madzi.

Ndani angakwere phiri la Yehova?
    Ndani angathe kuyima pa malo ake opatulika?
Iye amene ali ndi mʼmanja moyera ndi mtima woyera,
    amene sapereka moyo wake kwa fano
    kapena kulumbira mwachinyengo.
Iyeyo adzalandira madalitso kwa Yehova
    ndipo Mulungu mpulumutsi wake adzagamula kuti alibe mlandu.
Umenewo ndiwo mʼbado wa amene amafunafuna Yehova;
    amene amafunafuna nkhope yanu, Inu Mulungu wa Yakobo.
            Sela

Tukulani mitu yanu inu zipata;
    tsekukani, inu zitseko zakalekalenu,
    kuti Mfumu yaulemerero ilowe.
Kodi Mfumu yaulemereroyo ndani?
    Yehova Wamphamvuzonse,
    Yehova ndiye wamphamvu pa nkhondo.
Tukulani mitu yanu, inu zipata;
    tsekukani, inu zitseko zakalekalenu,
    kuti Mfumu yaulemerero ilowe.
10 Kodi Mfumu yaulemereroyo ndani?
    Yehova Wamphamvuzonse,
    Iye ndiye Mfumu yaulemerero.
            Sela

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 24

Psalmul 24

Al lui David. Un psalm.

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,
    lumea şi locuitorii ei,
căci El l-a întemeiat pe mări
    şi l-a întărit pe râuri.

Cine se va sui pe muntele Domnului?
    Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt?
Cel cu mâinile nevinovate şi cu inima curată,
    care nu-şi dedă[a] sufletul la minciună
        şi nu jură ca să înşele.[b]
El va primi binecuvântare de la Domnul
    şi dreptate de la Dumnezeul mântuirii lui.
Aceasta este generaţia celor ce-L caută,
    a celor ce caută faţa Ta, Dumnezeu al lui Iacov[c]!Sela
Porţi, ridicaţi-vă capetele!
    Staţi ridicate, intrări veşnice!
        Să intre Împăratul slavei!
Cine este Acest Împărat al slavei?
    Domnul cel tare şi viteaz,
        Domnul cel viteaz în luptă!
Porţi, ridicaţi-vă capetele!
    Staţi ridicate, intrări veşnice!
        Să intre Împăratul slavei!
10 Cine este Acesta, Acest Împărat al slavei?
    Domnul Oştirilor[d]!
        El este Împăratul slavei!Sela

Notas al pie

  1. Psalmii 24:4 Lit.: nu-şi înalţă
  2. Psalmii 24:4 Sau: care nu se închină unui idol / şi nu jură pe ceea ce este fals.
  3. Psalmii 24:6 Două mss TM, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM: faţa ta, Iacove
  4. Psalmii 24:10 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte