Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 150

1Tamandani Yehova.

Tamandani Mulungu mʼmalo ake opatulika;
    mutamandeni ku thambo lake lamphamvu.
Mutamandeni chifukwa cha machitidwe ake amphamvu;
    mutamandeni chifukwa cha ukulu wake wopambana.
Mutamandeni poyimba malipenga,
    mutamandeni ndi pangwe ndi zeze.
Mutamandeni ndi matambolini ndi kuvina,
    mutamandeni ndi zingwe ndi zitoliro.
Mutamandeni ndi ziwaya zolira za malipenga,
    mutamandeni ndi ziwaya zolira kwambiri.

Chamoyo chilichonse chopuma chitamande Yehova.

Tamandani Yehova.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 150

Psalmul 150

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi-L pe Domnul în Lăcaşul Lui cel sfânt!
    Lăudaţi-L în întinderea cerurilor Lui măreţe!
Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari,
    lăudaţi-L pentru măreţia Sa nemărginită!
Lăudaţi-L în sunet de corn,
    lăudaţi-L cu harfa şi cu lira!
Lăudaţi-L cu tamburine şi cu dansuri,
    lăudaţi-L cu instrumente cu corzi şi cu fluiere!
Lăudaţi-L cu chimvale zăngănitoare,
    lăudaţi-L cu chimvale răsunătoare!
Tot ce are suflare să-L laude pe Domnul!

Lăudaţi-L pe Domnul!