Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 150

1Tamandani Yehova.

Tamandani Mulungu mʼmalo ake opatulika;
    mutamandeni ku thambo lake lamphamvu.
Mutamandeni chifukwa cha machitidwe ake amphamvu;
    mutamandeni chifukwa cha ukulu wake wopambana.
Mutamandeni poyimba malipenga,
    mutamandeni ndi pangwe ndi zeze.
Mutamandeni ndi matambolini ndi kuvina,
    mutamandeni ndi zingwe ndi zitoliro.
Mutamandeni ndi ziwaya zolira za malipenga,
    mutamandeni ndi ziwaya zolira kwambiri.

Chamoyo chilichonse chopuma chitamande Yehova.

Tamandani Yehova.

Amplified Bible

Psalm 150

A Psalm of Praise.

1Praise the Lord!
Praise God in His sanctuary;
Praise Him in His mighty heavens.

Praise Him for His mighty acts;
Praise Him according to [the abundance of] His greatness.


Praise Him with trumpet sound;
Praise Him with harp and lyre.

Praise Him with tambourine and dancing;
Praise Him with stringed instruments and flute.

Praise Him with resounding cymbals;
Praise Him with loud cymbals.

Let everything that has breath and every breath of life praise the Lord!
Praise the Lord! (Hallelujah!)