Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 15

Salimo la Davide.

1Yehova, ndani angathe kukhala mʼmalo anu opatulika?
    Kodi ndani angathe kukhala mʼphiri lanu loyera?

Munthu wa makhalidwe abwino,
    amene amachita zolungama,
woyankhula choonadi chochokera mu mtima mwake,
    ndipo mʼkamwa mwake simutuluka mawu osinjirira,
amene sachitira choyipa mnansi wake
    kapena kufalitsa mbiri yoyipa ya munthu mnzake,
amene sapereka ulemu kwa munthu woyipa.
    Koma amalemekeza amene amaopa Yehova,
amene amakwaniritsa zomwe walonjeza
    ngakhale pamene zikumupweteka,
amene amakongoletsa ndalama zake popanda chiwongoladzanja
    ndipo salandira chiphuphu pofuna kutsutsa anthu osalakwa.

Iye amene amachita zinthu zimenezi
    sadzagwedezeka konse.

New International Reader's Version

Psalm 15

Psalm 15

A psalm of David.

Lord, who can live in your sacred tent?
    Who can stay on your holy mountain?

Anyone who lives without blame
    and does what is right.
They speak the truth from their heart.
    They don’t tell lies about other people.
They don’t do wrong to their neighbors.
    They don’t say anything bad about them.
They hate evil people.
    But they honor those who have respect for the Lord.
They keep their promises even when it hurts.
    They do not change their mind.
They lend their money to poor people without charging interest.
    They don’t accept money to harm those who aren’t guilty.

Anyone who lives like that
    will always be secure.