Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 149

1Tamandani Yehova.

Imbirani Yehova nyimbo yatsopano,
    matamando ake mu msonkhano wa oyera mtima.

Israeli asangalale mwa mlengi wake;
    anthu a ku Ziyoni akondwere mwa Mfumu yawo.
Atamande dzina lake povina
    ndi kuyimbira Iye nyimbo ndi tambolini ndi pangwe.
Pakuti Yehova amakondwera ndi anthu ake;
    Iye amaveka chipulumutso odzichepetsa.
Oyera mtima asangalale mu ulemu wake
    ndi kuyimba mwachimwemwe pa mabedi awo.

Matamando a Mulungu akhale pakamwa pawo,
    ndi lupanga lakuthwa konsekonse mʼmanja mwawo,
kubwezera chilango anthu a mitundu ina,
    ndi kulanga anthu a mitundu yonse,
kumanga mafumu awo ndi zingwe,
    anthu awo otchuka ndi unyolo wachitsulo,
kuchita zimene zinalembedwa zotsutsana nawo
    Uwu ndi ulemerero wa oyera mtima ake onse.

Tamandani Yehova.

New Living Translation

Psalm 149

Psalm 149

Praise the Lord!

Sing to the Lord a new song.
    Sing his praises in the assembly of the faithful.

O Israel, rejoice in your Maker.
    O people of Jerusalem,[a] exult in your King.
Praise his name with dancing,
    accompanied by tambourine and harp.
For the Lord delights in his people;
    he crowns the humble with victory.
Let the faithful rejoice that he honors them.
    Let them sing for joy as they lie on their beds.

Let the praises of God be in their mouths,
    and a sharp sword in their hands—
to execute vengeance on the nations
    and punishment on the peoples,
to bind their kings with shackles
    and their leaders with iron chains,
to execute the judgment written against them.
    This is the glorious privilege of his faithful ones.

Praise the Lord!

Notas al pie

  1. 149:2 Hebrew Zion.