Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 148

1Tamandani Yehova.

Tamandani Yehova, inu a kumwamba,
    mutamandeni Iye, inu a mlengalenga.
Mutamandeni, inu angelo ake onse,
    mutamandeni, mutamandeni, inu zolengedwa za mmwamba.
Mutamandeni, inu dzuwa ndi mwezi,
    mutamandeni, inu nonse nyenyezi zowala.
Mutamandeni, inu thambo la kumwambamwamba
    ndi inu madzi a pamwamba pa thambo.
Zonse zitamande dzina la Yehova
    pakuti Iye analamula ndipo zinalengedwa.
Iye anaziyika pa malo ake ku nthawi za nthawi;
    analamula ndipo sizidzatha.

Tamandani Yehova pa dziko lapansi,
    inu zolengedwa zikuluzikulu za mʼnyanja, ndi nyanja zonse zakuya,
inu zingʼaningʼani ndi matalala, chipale ndi mitambo,
    mphepo yamkuntho imene imakwaniritsa mawu ake,
inu mapiri ndi zitunda zonse,
    inu mitengo ya zipatso ndi mikungudza yonse,
10 inu nyama zakuthengo ndi ngʼombe zonse,
    inu zolengedwa zingʼonozingʼono ndi mbalame zowuluka.
11 Inu mafumu a dziko lapansi ndi anthu a mitundu yonse,
    inu akalonga ndi olamulira a dziko lapansi.
12 Inu anyamata ndi anamwali,
    inu nkhalamba ndi ana omwe.

13 Onsewo atamande dzina la Yehova
    pakuti dzina lake lokha ndi lolemekezeka;
    ulemerero wake ndi woopsa pa dziko lapansi pano ndi kumwamba komwe.
14 Iye wakwezera nyanga anthu ake,
    matamando a anthu ake onse oyera mtima,
    Aisraeli, anthu a pamtima pake.

Tamandani Yehova.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 148

萬物當讚美上帝

1你們要讚美耶和華!
從天上讚美祂,
在高天讚美祂!
眾天使啊,你們要讚美祂!
眾天軍啊,你們要讚美祂!
太陽、月亮啊,你們要讚美祂!
閃亮的星辰啊,你們要讚美祂!
高天啊,你要讚美祂!
穹蒼之上的水啊,你要讚美祂!
願這一切都來讚美耶和華!
因為祂一發命令便創造了萬物。
祂使這一切各處其位,
永不改變,
祂的命令永不廢棄。
要在世上讚美耶和華,
海中的巨獸和深淵啊,
火焰、冰雹、雪花、雲霞和聽祂吩咐的狂風啊,
高山、丘陵、果樹和香柏樹啊,
10 野獸、牲畜、爬蟲和飛鳥啊,
11 世上的君王、萬國、首領和審判官啊,
12 少男、少女、老人和孩童啊,
你們要讚美耶和華!
13 願他們都讚美耶和華,
因為唯有祂的名當受尊崇,
祂的榮耀在天地之上。
14 祂使自己的子民強盛,
叫祂忠心的子民,
祂心愛的以色列人得到尊榮。

你們要讚美耶和華!