Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 148

1Tamandani Yehova.

Tamandani Yehova, inu a kumwamba,
    mutamandeni Iye, inu a mlengalenga.
Mutamandeni, inu angelo ake onse,
    mutamandeni, mutamandeni, inu zolengedwa za mmwamba.
Mutamandeni, inu dzuwa ndi mwezi,
    mutamandeni, inu nonse nyenyezi zowala.
Mutamandeni, inu thambo la kumwambamwamba
    ndi inu madzi a pamwamba pa thambo.
Zonse zitamande dzina la Yehova
    pakuti Iye analamula ndipo zinalengedwa.
Iye anaziyika pa malo ake ku nthawi za nthawi;
    analamula ndipo sizidzatha.

Tamandani Yehova pa dziko lapansi,
    inu zolengedwa zikuluzikulu za mʼnyanja, ndi nyanja zonse zakuya,
inu zingʼaningʼani ndi matalala, chipale ndi mitambo,
    mphepo yamkuntho imene imakwaniritsa mawu ake,
inu mapiri ndi zitunda zonse,
    inu mitengo ya zipatso ndi mikungudza yonse,
10 inu nyama zakuthengo ndi ngʼombe zonse,
    inu zolengedwa zingʼonozingʼono ndi mbalame zowuluka.
11 Inu mafumu a dziko lapansi ndi anthu a mitundu yonse,
    inu akalonga ndi olamulira a dziko lapansi.
12 Inu anyamata ndi anamwali,
    inu nkhalamba ndi ana omwe.

13 Onsewo atamande dzina la Yehova
    pakuti dzina lake lokha ndi lolemekezeka;
    ulemerero wake ndi woopsa pa dziko lapansi pano ndi kumwamba komwe.
14 Iye wakwezera nyanga anthu ake,
    matamando a anthu ake onse oyera mtima,
    Aisraeli, anthu a pamtima pake.

Tamandani Yehova.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 148

万物当赞美上帝

1你们要赞美耶和华!
从天上赞美祂,
在高天赞美祂!
众天使啊,你们要赞美祂!
众天军啊,你们要赞美祂!
太阳、月亮啊,你们要赞美祂!
闪亮的星辰啊,你们要赞美祂!
高天啊,你要赞美祂!
穹苍之上的水啊,你要赞美祂!
愿这一切都来赞美耶和华!
因为祂一发命令便创造了万物。
祂使这一切各处其位,
永不改变,
祂的命令永不废弃。
要在世上赞美耶和华,
海中的巨兽和深渊啊,
火焰、冰雹、雪花、云霞和听祂吩咐的狂风啊,
高山、丘陵、果树和香柏树啊,
10 野兽、牲畜、爬虫和飞鸟啊,
11 世上的君王、万国、首领和审判官啊,
12 少男、少女、老人和孩童啊,
你们要赞美耶和华!
13 愿他们都赞美耶和华,
因为唯有祂的名当受尊崇,
祂的荣耀在天地之上。
14 祂使自己的子民强盛,
叫祂忠心的子民,
祂心爱的以色列人得到尊荣。

你们要赞美耶和华!