Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 147

1Tamandani Yehova.

Nʼkwabwino kwambiri kuyimba nyimbo zamatamando kwa Mulungu wathu,
    nʼkokondweretsa ndi koyenera kumutamanda!

Yehova akumanga Yerusalemu;
    Iye akusonkhanitsa amʼndende a Israeli.
Akutsogolera anthu osweka mtima
    ndi kumanga mabala awo.

Amadziwa chiwerengero cha nyenyezi,
    ndipo iliyonse amayitchula dzina.
Yehova ndi wamkulu ndi wamphamvu kwambiri;
    nzeru zake zilibe malire.
Yehova amagwiriziza anthu odzichepetsa,
    koma amagwetsa pansi anthu oyipa.

Imbirani Yehova ndi mayamiko;
    imbani nyimbo kwa Mulungu ndi pangwe.
Iye amaphimba mlengalenga ndi mitambo;
    amapereka mvula ku dziko lapansi
    ndi kumeretsa udzu mʼmapiri.
Iye amapereka chakudya kwa ngʼombe
    ndi kwa ana a makwangwala pamene akulira chakudya.

10 Chikondwerero chake sichili mʼmphamvu za kavalo,
    kapena mʼmiyendo ya anthu amphamvu.
11 Yehova amakondwera ndi amene amamuopa,
    amene chiyembekezo chawo chili mʼchikondi chake chosasinthika.

12 Lemekeza Yehova, iwe Yerusalemu;
    tamanda Mulungu wako, iwe Ziyoni,
13 pakuti Iye amalimbitsa mipiringidzo ya zipata zako
    ndi kudalitsa anthu ako mwa iwe.
14 Iye amabweretsa mtendere mʼmalire mwako
    ndi kukukhutitsa ndi ufa wa tirigu wosalala.

15 Iyeyo amapereka lamulo pa dziko lapansi;
    mawu ake amayenda mwaliwiro.
16 Amagwetsa chisanu ngati ubweya
    ndi kumwaza chipale ngati phulusa.
17 Amagwetsa matalala ngati miyala.
    Kodi ndani angathe kupirira kuzizira kwake?
18 Amatumiza mawu ake ndipo chisanucho chimasungunuka;
    amawombetsa mphepo ndipo madzi amayenda.

19 Iye anawulula mawu ake kwa Yakobo,
    malamulo ake ndi zophunzitsa zake kwa Israeli.
20 Sanachitepo zimenezi kwa mtundu wina uliwonse wa anthu;
    anthu enawo sadziwa malamulo ake.

Tamandani Yehova.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 147

Psalmul 147

Lăudaţi-L pe Domnul!

    Cât de bine este să-I cântăm Dumnezeului nostru;
        cât de plăcută şi de potrivită este lauda!

Domnul zideşte Ierusalimul şi-i
    strânge pe deportaţii lui Israel.
El îi vindecă pe cei cu inima zdrobită
    şi le leagă rănile.
El socoteşte numărul stelelor
    şi le cheamă pe nume pe toate.
Domnul nostru este mare şi plin de putere;
    înţelepciunea Sa nu are margini!
Domnul îi ridică pe cei smeriţi,
    dar pe cei răi îi apleacă până la pământ.

Închinaţi-vă Domnului cu mulţumire,
    cântaţi-I Dumnezeului nostru din liră!
El acoperă cerul cu nori,
    pregăteşte ploaia pentru pământ
        şi face să răsară iarba pe munţi.
El le dă hrană vitelor
    şi hrăneşte puii de corb când aceştia strigă.

10 Nu în puterea calului Îşi găseşte El plăcerea;
    nu de puterea omului se bucură;
11 ci Domnul Îşi găseşte plăcerea în cei ce se tem de El,
    în cei ce nădăjduiesc în îndurarea Lui.

12 Laudă-L pe Domnul, Ierusalime,
    laudă-L pe Dumnezeul tău, Sioane!
13 Căci El întăreşte zăvoarele porţilor tale
    şi îţi binecuvântează fiii în mijlocul tău.
14 El dă pace hotarelor tale
    şi te satură cu cel mai ales grâu.

15 El trimite pe pământ porunca Sa;
    Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală.
16 El dă neaua ca lâna
    şi presară bruma ca cenuşa.
17 El azvârle gheaţa în bucăţi,
    – cine poate sta înaintea frigului Său? –
18 dă poruncă şi aceasta se topeşte,
    Îşi pune vântul să sufle şi apele curg!

19 A făcut cunoscut Cuvântul Său lui Iacov
    şi a descoperit hotărârile şi judecăţile Sale lui Israel!
20 Totuşi, El n-a făcut aşa cu nici un alt neam
    şi ele nu cunosc judecăţile Lui.

Lăudaţi-L pe Domnul!