Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 147

1Tamandani Yehova.

Nʼkwabwino kwambiri kuyimba nyimbo zamatamando kwa Mulungu wathu,
    nʼkokondweretsa ndi koyenera kumutamanda!

Yehova akumanga Yerusalemu;
    Iye akusonkhanitsa amʼndende a Israeli.
Akutsogolera anthu osweka mtima
    ndi kumanga mabala awo.

Amadziwa chiwerengero cha nyenyezi,
    ndipo iliyonse amayitchula dzina.
Yehova ndi wamkulu ndi wamphamvu kwambiri;
    nzeru zake zilibe malire.
Yehova amagwiriziza anthu odzichepetsa,
    koma amagwetsa pansi anthu oyipa.

Imbirani Yehova ndi mayamiko;
    imbani nyimbo kwa Mulungu ndi pangwe.
Iye amaphimba mlengalenga ndi mitambo;
    amapereka mvula ku dziko lapansi
    ndi kumeretsa udzu mʼmapiri.
Iye amapereka chakudya kwa ngʼombe
    ndi kwa ana a makwangwala pamene akulira chakudya.

10 Chikondwerero chake sichili mʼmphamvu za kavalo,
    kapena mʼmiyendo ya anthu amphamvu.
11 Yehova amakondwera ndi amene amamuopa,
    amene chiyembekezo chawo chili mʼchikondi chake chosasinthika.

12 Lemekeza Yehova, iwe Yerusalemu;
    tamanda Mulungu wako, iwe Ziyoni,
13 pakuti Iye amalimbitsa mipiringidzo ya zipata zako
    ndi kudalitsa anthu ako mwa iwe.
14 Iye amabweretsa mtendere mʼmalire mwako
    ndi kukukhutitsa ndi ufa wa tirigu wosalala.

15 Iyeyo amapereka lamulo pa dziko lapansi;
    mawu ake amayenda mwaliwiro.
16 Amagwetsa chisanu ngati ubweya
    ndi kumwaza chipale ngati phulusa.
17 Amagwetsa matalala ngati miyala.
    Kodi ndani angathe kupirira kuzizira kwake?
18 Amatumiza mawu ake ndipo chisanucho chimasungunuka;
    amawombetsa mphepo ndipo madzi amayenda.

19 Iye anawulula mawu ake kwa Yakobo,
    malamulo ake ndi zophunzitsa zake kwa Israeli.
20 Sanachitepo zimenezi kwa mtundu wina uliwonse wa anthu;
    anthu enawo sadziwa malamulo ake.

Tamandani Yehova.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 147

赞美上帝复兴耶路撒冷

1你们要赞美耶和华!
歌颂我们的上帝,真是美好!
赞美祂,真是快乐合宜!
耶和华重建耶路撒冷,
召集被掳去的以色列人。
祂医治心灵破碎的人,
包扎他们的创伤。
祂决定众星的数目,
给它们一一命名。
我们的主伟大无比,充满力量,
祂的智慧没有穷尽。
耶和华扶持谦卑人,
毁灭邪恶人。
你们要以感恩的心歌颂耶和华,
弹琴赞美我们的上帝。
祂以云霞遮蔽天空,
降雨水滋润大地,
使山上长出绿草。
祂赐食物给走兽,
喂养嗷嗷待哺的小乌鸦。
10 耶和华所喜悦的不是强健的马匹,
也不是矫捷的战士,
11 而是敬畏祂、仰望祂慈爱的人。

12 耶路撒冷啊,要颂赞耶和华;
锡安啊,要赞美你的上帝。
13 因为祂使你的城门坚固,
赐福给你的儿女。
14 祂使你四境平安,
饱享上好的麦子。
15 祂向大地发出命令,
祂的话迅速传开。
16 祂降下羊毛般的白雪,
撒下炉灰般的寒霜。
17 祂抛下碎石般的冰雹,
谁能经得住祂降下的严寒呢?
18 祂一声令下,冰雪便溶化,
微风便吹拂,河川便奔流。
19 祂将自己的话传于雅各,
将自己的律例和法令指示以色列。
20 祂未曾这样对待其他国家,
他们不知道祂的律法。
你们要赞美耶和华!